Tigeni - fremtidens helseportal

Digitale helsetjenester i hjemmet

Tigeni utvikler digitale helsetjenester i hjemmet for bedriftshelsetjenester,
privat - og offentlig helsevesen.

Tigeni tilbyr løsninger innen forebyggende medisin og monitorering av kroniske eller midlertidige tilstander utenfor sykehus eller institusjon.

Tigeni tror at å spille en aktiv rolle i sin egen helse eller pasientforløp vil skape motivasjon og større innsikt  i egen helsetilstand. Våre løsninger medfører at behandling eller tiltak blir raskere, mer personlig og presis.

Helsetjenesten i Europa står overfor betydelige kapasitetsutfordringer og vårt mål er å tilby løsninger for både pasienter og helsetjeneste leverandører med kostnadsbesparende og brukervennlige løsninger der pasient kan bli boende hjemme fremfor sykehus/institusjon.

Behovet for denne type tjenester er stigende da tradisjonelle helsesystemer er under press fra økende kostnader, en aldrende befolkning og økning av kroniske/livsstilssykdommer.
På grunn av smittevern så har det blitt et stort behov for bruk av digital hjemme helsetjenester.

Tigenis løsning

Vår løsningen brukes til både forebyggende medisin samt overvåking og proaktive helsetjenester. Tigeni hjelper pasienter å bli mer involvert i sin egen helse, noe som også er et av målene med nåværende folkehelsepolitikk ikke bare i Norge, men i hele Europa.

Gjennom kapillære blodprøver og pulsklokker samler vi inn data i vår digitale helseportal Symbio 2.0. Vår helseportal er et digitalt helse økosystem for pasienter, pårørende og helsepersonell.


Tigenis løsninger tilrettelegge for:


 • Bedre tilgjengelighet
 • Ingen unødvendige reiser og ventetid
 • Reduserte kostnader i helsevesenet
 • Forbedrer tilgangen til analyse for bruker og raskere tiltak fra personell
 • Bidrar til færre sykehus døgn 
 • Forbedre den generelle brukeropplevelsen


Prøvetakingsmetode

Tigeni har gjort det mulig for brukere og pasienter å kunne ta egne kapillære blodprøver i sitt eget hjem med tilhørende analyse gjort hos laboratorie.

Dette gjøres med et unikt tube system som inneholder en antikoagulant i kombinasjon med et strekkodesystem for anonymisering.

Resultatene blir formidlet gjennom en digital løsning i helseportalen Symbio 2.0, som er utviklet av Tigeni, sammen med råd,veiledning og tiltak fra helsepersonell.

Det er ikke nødvendig å besøke lege, sykehus eller laboratorium for å ta blodprøven. Blodprøven din sendes til laboratoriet for analyse med vanlig post eller bli hentet av en transport partner.

Tigeni tilrettelegger for:

 • Betydelig reduksjon i kostnadene for transport av bruker da prøven tas hjemme
 • Ingen reise- og ventetid for bruker for å ta en blodprøve.
 • Ingen ressurser brukes på “ikke møtt” pasienter/konsultasjoner
 • Brukere blir ikke utsatt for smittefare på venterom eller sykehus

Data fra pulsklokker og andre wearables

Symbio 2.0 er klar for implementering av andre typer helsedata for medisinske målinger i plattformen, f.eks, puls, søvn og aktivitet. Dette vil danne et større helhetsbilde både for  pasienten og helsepersonell.

Data fra pulsklokker eller andre bærbare teknologier kan være nyttig vedrørende helseproblemer og nødvendige tiltak. Det kan også være en viktig kilde til forebygging av sykdommer, vedlikehold av helse og en sterk motivasjonsfaktor.
Android Google Fit- og Apple Health-kit wearable enheter kan overføre data direkte til helse plattformen Symbio 2.0.

Digital helseportal Symbio 2.0

Symbio 2.0 er utviklet av Tigeni og har følgende moduler og funksjonalitet:


Sikkerhet og integrering

 • Bank-ID-sikkerhetsnivå 4
 • Enkel integrering med eksisterende fagsystem hos sykehus eller klinikk
 • API-forbindelse med laboratorier, logistikk og distribusjonspartner

Brukervennlighet

 • Brukervennlig dashbord med blod og pulsklokke data 
 • Opplærings- og informasjonsmoduler for helsepersonell og bruker
 • Video konsultasjon modul
 • Bestilling system for prøvertakingsmateriell
 • Varsler og meldinger til pasient, pårørende og helsepersonnel
 • Betalingsløsninger kort / Vipps
 • Varsler og meldinger til pasient, pårørende og personnel
 • Automatiserte tilbakemeldinger basert på resultater med motiverende råd
 • Fremtidig modul med AI noe som kan bidra til raskere og sikrere diagnose fra helsepersonell samt relevant innhold til brukere og pårørende. 


Data fra prøvetaking eller wearables blir direkte overført til relevante fagsystem på sykehuset eller klinikk slik at helsepersonell kan følge opp pasienten. Resultatene kan også bli overført til Min Helse (i Norge) og pasientjournalsystemer.  Resultatene kan også deles med andre aktører i primærhelsetjenesten og fastlege dersom dette er ønskelig.

Er du interessert i å vite mer om Tigenis
digitale hjemme helsetjenester?

Contact form
Vi tar kontakt så fort som mulig når vi har mottatt din henvendelse.
Takk! Din henvendelse er mottatt.
Oops! Noe gikk galt... Vennligst prøv igjen.
Fra Kr 248,- pr mnd

Motiver ansatte til
en bedre helse

Blodprøve hvert halvår der den ansatte selv
kan utføre prøven med en fingerprikktest.

✔ Personlig resultat med veiledning
på mobil og pc.

✔ Legekonsultasjon med
videosamtale.

✔ Akutt sykdomsforsikring
gir trygghet


Kom i gang!
tigeni HELSE - Alt på et sted

Våre produkter

Tigeni
Bedrift

Alt på et sted for en bedre helsehverdag for dine ansatte: Les mer

Tigeni
COVID-19-test

Hjemmetest med videokonsultasjon for bedrifter: Les mer

Tigeni
Standardtester

Mer om våre standardpakker:
Les mer

tigeni + Alt på et sted

Et lavterskeltilbud til de bedrifter som ikke omfattes av krav om bedriftshelsetjeneste.

For bedriften som ønsker å tilby ansatte en bedre helsehverdag.

Lavere sykefravær

Motivasjon til god helse og sunne vaner minsker sykefraværet.

Tilgjengelig

Ingen tapt arbeidstid ved reise og ventetid på legekontor.

Kostnadsbesparende

Tigeni+ er kostnadsbesparende og enkelt i bruk for den ansatte og bedriften

Trygghet

Akutt sykdomsforsikring sikrer den ansattes økonomiske trygghet

tigeni BEDRIFT - Alt på et sted

Alt på et sted for en bedre helse
for de ansatte!

Lavere sykefravær

Motivasjon til god helse og sunne vaner minsker sykefraværet.

Tilgjengelig

Ingen tapt arbeidstid ved reise og ventetid på legekontor.

Kostnadsbesparende

Tigeni bedrift er kostnads- besparende og enkelt i bruk for den ansatte og bedriften.

Trygghet

Akutt sykdomsforsikring sikrer den ansattes økonomiske trygghet ved sykdom.

MOTIVASJON OG TRYGGHET

Hvorfor Tigeni +?

✔ Motivasjon til god helse og sunne vaner minsker sykefraværet.
✔ Ingen tapt arbeidstid på reise og ventetid på legekontor.
✔ Tigeni+ er enkelt i bruk for den ansatte og bedriften
✔ Akutt sykdomsforsikring sikrer den ansattes økonomiske trygghet

Tigeni Forum, det rådgivende faglige styret

Tigeni Forum

Gunnar Lea
Medisinsk ansvarlig i Mosaikk klinikken samt allmenn og bedriftslege.
Dag Berntsen
Lege, Allmenn og bedriftslege i Mosaikk klinikken.
Kari Lise Eidjar
Eier og daglig leder av Legevakt Vest. Fastlege. Universitetslektor ved UIO.
tigeni PARTNERE

Samarbeidspartnere

Bedre helse for alle ansatte!

Tigeni Bedrift
12 mnd.

✔ 2 x Tigeni fingerpikktester
✔ Personlig resultat med veiledning
på mobil og pc.
✔ 2 x videokonsultasjon med lege
✔ Akutt sykdomsforsikring

Kr 248-,

Pr. ansatt pr. måned

JA Takk

Ja takk!  Jeg ønsker å bli kontaktet

Alt på et sted for en bedre helsehverdaG

Tigeni Bedrift

Livsstilsanalyse
og motivasjon

Med en enkel fingerprikktest kan ansatte følge sine blodverdier over tid og få råd og veiledning om hvordan de kan tilpasse sin livsstil for en sunnere hverdag og bedre helse.

Videosamtale
med lege

Videosamtale er et godt alternativ for tilstander som ikke krever fysisk konsultasjon. Legene kan skrive resepter, gi attester og henvise videre dersom det trengs.

Akutt
sykdomsforsikring

Mange som blir rammet av alvorlig sykdom opplever at de får økonomiske utfordringer. Akutt sykdomsforsikring gir den ansatte en engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

Alt på et sted for en bedre helsehverdag

Tigeni
Bedrift

✔ 2 x Tigeni fingerpikktester

✔ Personlig resultat med
veiledning på mobil og pc.

✔ 2 x videokonsultasjon med lege

✔ Akutt sykdomsforsikring

Fra 
kr 198-,

Pr ansatt Pr Mnd.

Ja Takk

Ja takk!, jeg ønsker å bli kontaktet

Resultater du
kan stole på

Gjennom ditt personlige helsedashbord kan du følge dine blodverdier over tid, som diabetes, kolesterol, vitamin D, jern, magnesium, nyrefunksjon, og leverfunksjon.

Alle våre tester er klinisk testet av tredjepart og utføres på Siemens Healthineers maskiner.  Dine resultater sammenlignes med de skandinaviske referanseverdiene som er basert på Nasjonal Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi som også brukes i det norske helsevesen.

Faglig veiledning gir deg motivasjonen du trenger for å gjøre en livsstilsendring og bedre helsen.

Hvordan?

vogn
Registrer deg

Velg det medlemskapet som passer best for deg og din livsstil. Etter 2 virkedager vil du motta hjemmetesten som inneholder alt du trenger for å utføre testen og sende den tilbake til oss.

Se dine resultater

Dine resultater vil være tilgjengelig i ditt helsedashbord innen 5 virkedager.

Hold deg motivert og skap sunne vaner

Personlige anbefalinger og innhold gjør at du holder deg motivert til å være ditt beste deg.

trinn 1
trinn 2
Ta prøven

Ta fingerprikkprøven der det passer best for deg. Slapp helt av, vi guider deg gjennom det. Returner så prøven til vår lab i den ferdig frankerte returkonvolutten.

Lær, forstå og ta kontrol

Kvartalsvise tester holder deg oppdatert og gir deg en oversikt over dine blodverdier. Dermed kan du gjøre informerte livsstilsendringer, og følge med på hva som fungerer for deg.

Hvordan virker det?

vogn
Velg medlemskap

Velg det medlemskapet som passer best for deg og din livsstil. Etter 2 virkedager vil du motta hjemmetesten som inneholder alt du trenger for å utføre testen og sende den tilbake til oss.

Ta prøven

Ta fingerprikkprøven der det passer best for deg. Slapp helt av, vi guider deg gjennom det. Returner så prøven til vår lab i den vedlagte konvolutten.

Se dine resultater

Dine resultater vil være tilgjengelig i ditt helsedashbord innen 5 virkedager.

Lær, forstå og ta kontrol

Kvartalsvise tester holder deg oppdatert og gir deg en oversikt over dine blodverdier. Dermed kan du gjøre informerte livsstilsendringer, og følge med på hva som fungerer for deg.

Hold deg motivert og skap sunne vaner

Personlige anbefalinger og innhold gjør at du holder deg motivert til å være ditt beste deg.

Inkludert i alle medlemskap

HJEMMETESTER OG LABORATORIE ANALYSER

4-hjemmetester og laboratorie-analyser

Hjemmetester kit som inneholder alt du trenger for å kunne utføre fingerprikktesten hjemme og returnere prøver til vårt laboratorium. Kittene inkluderer instruksjonshefte med veiledning som tar deg trinnvis gjennom prøvetaking.

Resultater du kan stole på

Dine resultater blir kontrollert av spesialist med doktorgrad i medisinsk biokjemi. Dersom dine verdier er vesentlig utenfor referanseverdiene så vil du få en henvendelse fra lege.

Motiverende resultat grafer

Resultater vises i et oversiktlig dashboard slik at du enkelt kan sammenligne resultater over tid. Resultatene sammenlignes med nordiske referanseverdier også benyttet av norske fastleger.

Informasjon og veiledning

Vi gir deg informasjon og veiledning i ditt dashbord slik at du har muligheten til å forbedre og forstå dine verdier. Gjennom innovasjon og informasjon gir vi deg motivasjon til en sunnere livsstil.


Standard

Åpningstilbud

VÅR STANDARD TEST DEKKER 8 ANALYSER
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
VELG STANDARD PRODUKTET SOM PASSER BEST FÅR DEG
ENGANGSBELØP

Engangstest
FØR KR 989,-
SPAR KR 200.-
789,-

Kortbetaling eller tilsendt faktura
Ja takk, jeg ønsker å
bestille en enkel test.
TESTEN 
INKLUDERER
1 Prøve med 8 analyser:

Diabetes. Kolesterol
Vitamin D, Lever
Nyre, Vitamin B12, Jern
og Magnesium

1 x fingerprikktester og laboratorieanalyser

Analyse og resultat kontrollert av lege

Lett forståelig resultat
på mobil og pc
MÅNEDSBETALING

Medlemskap
FØR KR 249.-
PR MND

199,-

12 betalinger a kr 199
+ Delbetaling´s gebyr a
kr 295 v oppstart, deretter
tilkommer kr 39 pr mnd.
Ja takk, jeg ønsker å bli
Tigeni medlem
MEDLEMSKAP
INKLUDERER
1 Prøve med 8 analyser:

Diabetes, Kolesterol
Vitamin D, Lever
Nyre, Vitamin B12, Jern
og Magnesium

Kvartalsvise tester gjør det mulig å følge dine verdier over tid.

4 x fingerprikktester og laboratorie-analyser

Analyse og resultat kontrollert av lege

Lett forståelig resultat
på mobil og pc

Råd og tips til forbedring av dine resultater
ENGANGSBELØP

Medlemskap
FØR KR 3956,-
SPAR KR 1568,-
2388,-

Kortbetaling eller tilsendt faktura
Ja takk, jeg ønsker å
bestille 4 x tester
MEDLEMSKAP
INKLUDERER
1 Prøve med 8 analyser:

Diabetes. Kolesterol
Vitamin D, Lever
Nyre, Vitamin B12, Jern
og Magnesium

Resultat sammenlignet over tid,  måned, eller kvartalsvis.

4 x fingerprikktester og laboratorie-analyser

Analyse og resultat kontrollert av  lege

Lett forståelig resultat
på mobil og pc

Råd og tips til forbedring av dine resultater

Velg medlemskap

TIGENI TILBYR 3 MEDLEMSKAP
Basis
Fra NOK
199
Pr Måned
Inkluderer fire kvartalsvise hjemmetester
Kom i gang
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Standard
Fra NOK
199
Pr Måned
Inkluderer fire kvartalsvise hjemmetester
Kom i gang
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Total
Fra NOK
399
Pr Måned
Inkluderer fire kvartalsvise hjemmetester
Kommer snart
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin D

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Blodtall
Blodtall

Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hvite blodlegemer
Blodplater

spørsmål
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin D

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Blodtall
Blodtall

Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hvite blodlegemer
Blodplater

spørsmål

Ofte stilte spørsmål

FINNER DU IKKE SVARET DU LETER ETTER?
SEND OSS EN E-POST
Er sikkerheten ivaretatt med Tigeni
Alle dine tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre.

Vi verken deler eller selger dine biologiske data til tredjepart. Dine data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene i forbindlese med ditt medlemskap.

Hva inneholder en pakke for hjemmetesting?
En pakke fra oss vil inneholde 4 test Kit  for totalt 1 års medelmskap.

Hvert kit inneholder 2 stk fingerprikker, tube(r), frankert returkonvolutt samt bruksanvisning. Alt du trenger for å utføre blodprøven selv.

Hvor ofte bør jeg ta en test?
Vi anbefaler deg å ta testen hvert kvartal
Hvor lang tid tar det fra jeg sender testen til jeg kan se mine resultater i dashboardet?
3-5 dager

Det vil ta mellom 3 og 5 dager fra du har sendt din første blodprøve til du kan se dine blod verdier i dashboardet

Hvor lenge varer et medlemskap?
Et medlemskap varer i 12 mnd

Et medlemskap varer i 12 mnd med automatisk fornyelse dersom du ikke sier opp 1 mnd før abonnementets utløp

Vil jeg kunne se mine resultater på min mobil?
Tjenesten er tilpasset Android og iPhone telefoner samt PC
Når på døgnet bør jeg ta testen?
Vi anbefaler deg å ta testen om morgenen før frokost
Hva skjer med blodprøven jeg sender?
Etter at vi har analysert din blodprøve vil restprøven bli destruert i henold til godkjent standard
Vil jeg kunne sammeligne mine prøver over tid?
I ditt personlig dashboard vil du kunne se din utvikling fra de siste prøvene du har tatt, motiverende og enkelt.
Hva skal jeg gjøre når jeg har mottat pakken?
Når du har mottatt pakkene kan du ta prøver kvartalsvis og returnere til oss. OBS kun mandager og tirsdager.

NB! Husk å registrere tuben og ta prøven på samme dag du postlegger den.

Ofte stilte spørsmål

FINNER DU IKKE SVARET DU LETER ETTER?
SEND OSS EN E-POST
Er sikkerheten ivaretatt med Tigeni
Alle dine tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre.

Vi verken deler eller selger dine biologiske data til tredjepart. Dine data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene i forbindlese med ditt medlemskap.

Hva inneholder en pakke for hjemmetesting?
En pakke fra oss vil inneholde 4 test Kit  for totalt 1 års medelmskap.

Hvert kit inneholder 2 stk fingerprikker, tube(r), frankert returkonvolutt samt bruksanvisning. Alt du trenger for å utføre blodprøven selv.

Hvor ofte bør jeg ta en test?
Vi anbefaler deg å ta testen hvert kvartal
Hvor lang tid tar det fra jeg sender testen til jeg kan se mine resultater i dashboardet?
3-5 dager

Det vil ta mellom 3 og 5 dager fra du har sendt din første blodprøve til du kan se dine blod verdier i dashboardet

Hvor lenge varer et medlemskap?
Et medlemskap varer i 12 mnd

Et medlemskap varer i 12 mnd med automatisk fornyelse dersom du ikke sier opp 1 mnd før abonnementets utløp

Vil jeg kunne se mine resultater på min mobil?
Tjenesten er tilpasset Android og iPhone telefoner samt PC
Når på døgnet bør jeg ta testen?
Vi anbefaler deg å ta testen om morgenen før frokost
Hva skjer med blodprøven jeg sender?
Etter at vi har analysert din blodprøve vil restprøven bli destruert i henold til godkjent standard
Vil jeg kunne sammeligne mine prøver over tid?
I ditt personlig dashboard vil du kunne se din utvikling fra de siste prøvene du har tatt, motiverende og enkelt.
Hva skal jeg gjøre når jeg har mottat pakken?
Når du har mottatt pakkene kan du ta prøver kvartalsvis og returnere til oss. OBS kun mandager og tirsdager.

NB! Husk å registrere tuben og ta prøven på samme dag du postlegger den.

Resultater med veiledning som motivasjon

Tigeni Bedrift standard pakke inkluderer følgende livsstil relaterte tester.

✔ Diabetes
✔ Kolesterol (HDL, LDL og Triglyserider)
✔ Vitamin-D
✔ B12
✔ Jern
✔ Magnesium.

Med en enkel fingerprikktest kan ansatte følge sine blodverdier over tid og få råd og veiledning om hvordan de kan tilpasse sin livsstil for en sunnere hverdag og bedre helse.

Hvordan er kolesterolnivået eller Vitamin D nivået i bedriften? Vi kan også analysere total resultatene for hele bedriften slik at dere kan se de kollektive resultatene og gjøre eventuelle tiltak for å bedre helse og på sikt et lavere sykefravær.

Kontakt oss for et tilbud

Resultater med veiledning som motivasjon

Tigeni + pluss standardpakke inkluderer følgende livsstil relaterte tester.

✔ Diabetes
✔ Kolesterol (HDL, LDL og Triglyserider)
✔ Vitamin-D
✔ B12
✔ Jern
✔ Magnesium.


Med en enkel fingerprikktest kan dine ansatte følge sine blodverdier over tid og få råd og veiledning om hvordan de kan tilpasse sin livsstil for en sunnere hverdag og bedre helse.

Hvordan er kolesterolnivået eller vitamin D-nivået i bedriften? Vi kan også analysere total resultatene for hele bedriften slik at dere kan se de kollektive resultatene og gjøre eventuelle tiltak for å bedre helse og på sikt et lavere sykefravær.

Kontakt oss for et tilbud

Vi tar sikkerhet og personvern på alvor.

Alle tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre. Vi verken deler eller selger biologiske data til tredjepart. Data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene.

Video konsultasjon

Videosamtale er et godt alternativ for tilstander som ikke krever fysisk konsultasjon. Legene kan skrive resepter, gi attester og henvise videre dersom det trengs.

✔ Influensa, feber
✔ Infeksjoner
✔ Ryggskade
✔ Benbrudd, Sår, Skader
✔ Hudplager
✔ Søvnporblemer
✔ Matforgiftning
✔ Mentale Plager

Det er flere tilstander som kan diagnostiseres og diskuteres med lege over video.

Ved enklere tilstander, som ikke krever fysisk undersøkelse kan de gi behandling over video.

Legene kan henvise videre, og sende resepter.

Kontakt oss for et tilbud

Videokonsultasjon

Videosamtale er et godt alternativ for tilstander som ikke krever fysisk konsultasjon. Legene kan skrive resepter, gi attester og henvise videre dersom det trengs.

✔ Influensa, feber
✔ Infeksjoner
✔ Ryggskade
✔ Benbrudd, sår, skader
✔ Hudplager
✔ Søvnproblemer
✔ Matforgiftning
✔ Mentale plager


Det er flere tilstander som kan diagnostiseres og diskuteres med lege over video.

Ved enklere tilstander som ikke krever fysisk undersøkelse kan de gi behandling over video. Legene kan henvise videre, og sende resepter.Kontakt oss for et tilbud

Akutt Forsikring

Mange som blir rammet av alvorlig sykdom opplever at de får økonomiske utfordringer.

✔ Hjerteinfarkt
✔ Hjerneslag / Blodpropp
✔ Multippel sklerose (MS)
✔ Kreft

Med denne forsikringen kan ansatte konsentrere seg om det viktigste, å ta vare på seg selv.

Akutt sykdomsforsikring gir ansatte en engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

Utbetaling disponeres fritt til f.eks. alternativ tilleggsbehandling, redusert arbeidstid, nedbetale gjeld, dekke tapt arbeidsinntekt, kjøp av behandling på privat klinikk etc.

Kontakt oss for et tilbud

Akutt sykdomsforsikring

Mange som blir rammet av alvorlig sykdom opplever at de får økonomiske utfordringer.

✔ Hjerteinfarkt
✔ Hjerneslag / Blodpropp
✔ Multippel sklerose (MS)
✔ Kreft


Med denne forsikringen kan ansatte konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på seg selv.
Akutt sykdomsforsikring gir ansatte en engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

Utbetaling disponeres fritt til f.eks. alternativ tilleggsbehandling, redusert arbeidstid, nedbetale gjeld, dekke tapt arbeidsinntekt, kjøp av behandling på privat klinikk etc.

Kontakt oss for et tilbud
tigeni covid-19

Samarbeidspartnere

Tigeni i samarbeid med sine partnere i helsevesen og logistikk tilgjengeliggjør COVID-19 testing for bedrifter

Det er kjempespennende å kunne følge med på hva som skjer i kroppen min, og monitorere min egen helse. Håper de vil legge til flere tester etterhvert.

Monica, 43
Økonom, Akershus

Jeg liker ideen om å eie min egen helse, og kunne måle mine blodverdier på egenhånd.

Kjell, 48
Siviløkonom, Akershus

Utrolig enkelt og brukervennlig! Det føles trygt at jeg enkelt kan følge med og forbedre egen helse.

Hilde, 38
Lærer, Vestfold

I begynnelsen var det litt skummelt å skulle stikke meg selv i fingeren, men det gikk overraskende lett.

Kaja, 25
Student, Oslo

Jeg er veldig opptatt av trening og helse, så for meg er det veldig verdifullt å kunne følge med på mine verdier.

Ruth, 43
Pedagog, Oslo

Som relativt fersk veganer har det vært viktig for meg å holde et øye med verdiene mine for å forsikre meg om at jeg får i meg de næringsstoffene jeg trenger for å være frisk og rask. Her er Tigeni en utrolig god ressurs, og mye mer lettvint enn å testes på et legekontor

Nathalie, 32
Sosionom, Oslo

Innovativt og fremtidsrettet produkt, jeg ser for meg at dette også lett kan tilpasses det profesjonelle markedet.

Gunnar Lea
Lege, Sandnes

Tjenesten fungerer sømløst og resultatene man får er klare og presise.  Dette er et veldig godt og forståelig verktøy som hjelper deg å monitorere helsen.

Dag Berntsen
Lege, Sandnes

Andre om oss

Det er kjempespennende å kunne følge med på hva som skjer i kroppen min, og monitorere min egen helse. Håper de vil legge til flere tester etterhvert.

Monica, 43
Økonom Akershus

Jeg liker ideen om å ‘eie min egen helse’, og kunne måle mine blodverdier på egenhånd.

Kjell, 48
Siviløkonom, Akershus

Utrolig enkelt og brukervennlig. Det føles trygt at jeg enkelt kan følge med og forbedre egen helse.

Hilde, 38
Lærer, Vestfold

I begynnelsen var det litt skummelt å skulle stikke meg selv i fingeren, men det gikk overraskende lett.

Kaja, 25
Student, Oslo

Jeg er veldig opptatt av trening og helse, så for meg er det veldig verdifullt å kunne følge med på mine verdier.

Ruth, 43
Pedagog, Oslo

Som relativt fersk veganer har det vært viktig for meg å holde et øye med verdiene mine for å forsikre meg om at jeg får i meg de næringsstoffene jeg trenger for å være frisk og rask. Her er Tigeni en utrolig god ressurs, og mye mer lettvint enn å testes på et legekontor

Nathalie, 32
Sosionom, Oslo

Hva sies om oss

Tigeni
Bedrift

Fra kr 248,-
pr. mnd. pr. ansatt

Ja takk!  Jeg ønsker å bli kontaktet

Takk for din henvendelse, vi vil komme tilbake til deg så snart vi kan.
Oops! Noe gikk galt, sjekk alle felter.

Vent litt, siden laster...