Hvem er vi?

Vi som jobber i Tigeni utvikler bærekraftige digitale helsetjenester innen forebyggende helsearbeid og monitorering.

Ønsker du å komme i kontakt med oss, eller bli en av oss? Sende en mail til: post@tigeni.no

Richard Asheim
CEO og Medgründer

Richard har bakgrunn innen ledelse, økonomi, IT og har 20 års erfaring innen utvikling og kommersialisering av programvare i Norge og Europa. Han har vært medgrunder i en rekke selskaper innen IT, telekom og media. Før oppstart av Tigeni i 2019 jobbet han i 7 år med utvikling av SAAS programvare innen digital markedsføring, søkemotoroptimalisering  og analyse av big data.

Fionn Bass
CTO og Medgründer

Fionn har bakgrunn som serieentreprenør innen utvikling av betalingsplattformer, logistikk produktutvikling og merkevarebygging. Fionn har utviklet betaling, logistikk og distribusjonssystemer i Norge og UK.

Tor Bergan
Styremedlem og aksjonær

Tor er utdannet siviløkonom og har bakgrunn fra forretningsutvikling primært innen IT, finans og eiendom. Han vært med som gründer og etablert en rekke  selskaper og sitter pt. som styrets leder i en rekke av disse selskapene som han helt eller delvis selv eier. Videre har han vært tilknyttet Tigeni både som rådgiver og investor nesten helt tilbake til etableringen i 2019.

Ivar G. Karlsen
Styremedlem og aksjonær

Ivar er utdannet siviløkonom og har i 7 år vært styreformann i Innovasjon Norge region Oslo. Han har toppleder-erfaring fra små, medium og store organisasjoner, med kompetanse innenfor strategiske markedsaktiviteter og branding nationalt og internationalt, foruten dybdeekspertide innen M&A. Vært CEO i store organisasjoner som Norsk Gjenvinning, Tollpost Globe, Frigoscandia m.m.,  sist i helse-tech selskapet Resani som i 2021 ble solgt etter betydelig verdiutvikling av selskapet.

Karl-Arne Johannessen
Styremedlem og aksjonær

Karl-Arne er Dr. med. og Dr. philos og forsker ved Nevroklinikken og ved Intervensjonssenteret på Oslo universitetssykehus, etablert for å sikre trygg utvikling og innføring av nye metoder innen Norske helse- tjenester. Han er spesialist i indremedisin, hjertesykdommer og klinisk fysiologi og har arbeidet som kardiolog i 25 år. Han har hatt leder- posisjoner på alle nivå i sykehus og bl.a. vært administrerende direktør ved Ullevål sykehus. Han har videre vært president i Norges Håndball- forbund og president i Norges idrettsforbund og olympiske og para- lympiske komité og har arbeidet med prestasjonskultur i idretten i 20 år.

Trond Rangnes
Rådgivende styre og aksjonær

Trond er Cand. Odont og har lang fartstid innen sykehusledelse. Siste 7 år har han vært leder i Nasjonal Ledelsesutvikling i Helse Sør-Øst og har meget godt nettverk med ledelsen og de fleste sykehus i sør- og midt Norge. Han har gjennom de siste 30 årene også innehatt flere lederstillinger blant annet sykehusdirektør ved Dikemark sykehus, direktør ved Etat for Psykiatri i Oslo, Fylkeshelsesjef med ansvar for finansiering og oppfølgingen av sykehusene i Oslo.

Kari-Lise Eidjar
Rådgivende styre

Kari Lise er daglig leder i Legevakt Vest AS.
Kari Lise har praktisert som fastlege siden 2001 og er under spesialisering i arbeidsmedisin. Hun er eier og daglig leder av Legevakt Vest som er et tverrfaglig medisinsk senter med privat legevakt som holder åpent 365 dager i året.  Legevakt Vest sin bedriftshelsetjeneste er godkjent av Arbeidstilsynet.

Jesper Kreiborg
Rådgivende styre og aksjonær

Er partner, styreformann og venture development specialist i XY01. Jesper har lang erfaring innen kommersiell utvikling av forretningskonsepter, finansielle tjenester og IT-organisasjoner. Jesper jobber med transformasjon, innovasjon og venture sammen med etablerte selskaper og “start-ups"

Robert Leinders Krog
Rådgivende styre og aksjonær

Robert er en av partnerne, CEO og brand & growth specialist  i XY01. Med sin internasjonale bakgrunn og lidenskap for god merkevarebygging, er han en av de ledende strategiske merkevarebyggerne i Norden.