Om Tigeni

Tigeni AS er et norsk helseteknologi selskap som tilbyr og utvikler bærekraftige digitale helsetjenester innen forebyggende helsearbeid og monitorering.

Tjenester

Tigeni gir sine brukere muligheten til å ta aktiv kontroll over sin egen  helse ved å digitalisere måten de sporer, overvåker og iverksetter tiltak basert på kliniske testresultater .Tigeni utvikler også  digitale helsetjenester for bedriftshelsetjenester,privat - og offentlig helsevesen. Våre løsninger ivaretar det samfunnsøkonomiske aspektet og en mere brukervennlig sett fra en brukers og behandlers ståsted.

Kilder

Brukerhandboken.no  Analyseresultater sammenlignes med de skandinaviske referanseverdier som er basert på Nasjonal Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi utarbeidet av NFMB, som også brukes av norske fastleger.Helsenorge.no Deler av artikler og informasjon i tjenesten er hentet fra helsenorge.no . Vi henviser til helsenorge.no med lenker i de tilfeller vi har brukt innhold fra dette nettstedet.

Standarder

Tjenestene som er levert fra Tigeni sine laboratorie partnere er i henhold til følgende standarder:Våre laboratorie partnere er ISO sertifisert og opererer innunder Europeiske standarder.Referanseverdier er basert NFMB, Norsk forening for medisinsk biokjemi publisert i Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. https://brukerhandboken.no/index.phpLogistikk og etterbehandling av prøver utføres i henhold til Forskrift om overføring av biobankmateriale til utlandet. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-26-511

Kapillære validerings metoder

Bakgrunn

Sammenligne  resultater oppnådd fra venøst ​​blod opp mot  resultater påvist fra kapillært blod dvs fra fingertuppen. De kapillære tubene inneholder lithium basert gel som fungerer som et antikoagulant.

Metode

Venøse og kapillære blodprøver tas på samme tidspunkt fra samme person hvor den venøse prøven analyseres innen 4 timer, og den kapillære prøven etter 120 timer. (5 dager).

Resultat og konklusjon

Resultatene ble sammenlignet ved hjelp av en alternativ metode-sammenligning i en EP-evaluering og en korrelasjonsfaktor på ≥ 0,95 (95% nøyaktighet, eller høyere) ligger til grunn for akseptabelt likhet.Alle kapillære analyser Tigeni tilbyr har en nøyaktighet på 95% eller høyere sammenlignet med de venøse prøvene som det ble sammenlignet med.

Lukk
Fra Kr 248,- pr mnd

Motiver ansatte til
en bedre helse

Blodprøve hvert halvår der den ansatte selv
kan utføre prøven med en fingerprikktest.

✔ Personlig resultat med veiledning
på mobil og pc.

✔ Legekonsultasjon med
videosamtale.

✔ Akutt sykdomsforsikring
gir trygghet


Kom i gang!
tigeni HELSE - Alt på et sted

Våre produkter

Tigeni
Bedrift

Alt på et sted for en bedre helsehverdag for dine ansatte: Les mer

Tigeni
COVID-19-test

Hjemmetest med videokonsultasjon for bedrifter: Les mer

Tigeni
Standardtester

Mer om våre standardpakker:
Les mer

tigeni + Alt på et sted

Et lavterskeltilbud til de bedrifter som ikke omfattes av krav om bedriftshelsetjeneste.

For bedriften som ønsker å tilby ansatte en bedre helsehverdag.

Lavere sykefravær

Motivasjon til god helse og sunne vaner minsker sykefraværet.

Tilgjengelig

Ingen tapt arbeidstid ved reise og ventetid på legekontor.

Kostnadsbesparende

Tigeni+ er kostnadsbesparende og enkelt i bruk for den ansatte og bedriften

Trygghet

Akutt sykdomsforsikring sikrer den ansattes økonomiske trygghet

tigeni BEDRIFT - Alt på et sted

Alt på et sted for en bedre helse
for de ansatte!

Lavere sykefravær

Motivasjon til god helse og sunne vaner minsker sykefraværet.

Tilgjengelig

Ingen tapt arbeidstid ved reise og ventetid på legekontor.

Kostnadsbesparende

Tigeni bedrift er kostnads- besparende og enkelt i bruk for den ansatte og bedriften.

Trygghet

Akutt sykdomsforsikring sikrer den ansattes økonomiske trygghet ved sykdom.

MOTIVASJON OG TRYGGHET

Hvorfor Tigeni +?

✔ Motivasjon til god helse og sunne vaner minsker sykefraværet.
✔ Ingen tapt arbeidstid på reise og ventetid på legekontor.
✔ Tigeni+ er enkelt i bruk for den ansatte og bedriften
✔ Akutt sykdomsforsikring sikrer den ansattes økonomiske trygghet

Tigeni Forum, det rådgivende faglige styret

Tigeni Forum

Gunnar Lea
Medisinsk ansvarlig i Mosaikk klinikken samt allmenn og bedriftslege.
Dag Berntsen
Lege, Allmenn og bedriftslege i Mosaikk klinikken.
Kari Lise Eidjar
Eier og daglig leder av Legevakt Vest. Fastlege. Universitetslektor ved UIO.
tigeni PARTNERE

Samarbeidspartnere

Bedre helse for alle ansatte!

Tigeni Bedrift
12 mnd.

✔ 2 x Tigeni fingerpikktester
✔ Personlig resultat med veiledning
på mobil og pc.
✔ 2 x videokonsultasjon med lege
✔ Akutt sykdomsforsikring

Kr 248-,

Pr. ansatt pr. måned

JA Takk

Ja takk!  Jeg ønsker å bli kontaktet

Alt på et sted for en bedre helsehverdaG

Tigeni Bedrift

app

Livsstilsanalyse
og motivasjon

Med en enkel fingerprikktest kan ansatte følge sine blodverdier over tid og få råd og veiledning om hvordan de kan tilpasse sin livsstil for en sunnere hverdag og bedre helse.

hjerte

Videosamtale
med lege

Videosamtale er et godt alternativ for tilstander som ikke krever fysisk konsultasjon. Legene kan skrive resepter, gi attester og henvise videre dersom det trengs.

Yes check

Akutt
sykdomsforsikring

Mange som blir rammet av alvorlig sykdom opplever at de får økonomiske utfordringer. Akutt sykdomsforsikring gir den ansatte en engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

Alt på et sted for en bedre helsehverdag

Tigeni
Bedrift

✔ 2 x Tigeni fingerpikktester

✔ Personlig resultat med
veiledning på mobil og pc.

✔ 2 x videokonsultasjon med lege

✔ Akutt sykdomsforsikring

Fra 
kr 198-,

Pr ansatt Pr Mnd.

Ja Takk

Ja takk!, jeg ønsker å bli kontaktet

Resultater du
kan stole på

Gjennom ditt personlige helsedashbord kan du følge dine blodverdier over tid, som diabetes, kolesterol, vitamin D, jern, magnesium, nyrefunksjon, og leverfunksjon.

Alle våre tester er klinisk testet av tredjepart og utføres på Siemens Healthineers maskiner.  Dine resultater sammenlignes med de skandinaviske referanseverdiene som er basert på Nasjonal Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi som også brukes i det norske helsevesen.

Faglig veiledning gir deg motivasjonen du trenger for å gjøre en livsstilsendring og bedre helsen.

Hvordan?

vogn
Registrer deg

Velg det medlemskapet som passer best for deg og din livsstil. Etter 2 virkedager vil du motta hjemmetesten som inneholder alt du trenger for å utføre testen og sende den tilbake til oss.

app
Se dine resultater

Dine resultater vil være tilgjengelig i ditt helsedashbord innen 5 virkedager.

hjerte
Hold deg motivert og skap sunne vaner

Personlige anbefalinger og innhold gjør at du holder deg motivert til å være ditt beste deg.

trinn 1
trinn 2
trinn 3
trinn 1
trinn 5
water drop
Ta prøven

Ta fingerprikkprøven der det passer best for deg. Slapp helt av, vi guider deg gjennom det. Returner så prøven til vår lab i den ferdig frankerte returkonvolutten.

Analyse og resultat
Lær, forstå og ta kontrol

Kvartalsvise tester holder deg oppdatert og gir deg en oversikt over dine blodverdier. Dermed kan du gjøre informerte livsstilsendringer, og følge med på hva som fungerer for deg.

Hvordan virker det?

vogn
Velg medlemskap

Velg det medlemskapet som passer best for deg og din livsstil. Etter 2 virkedager vil du motta hjemmetesten som inneholder alt du trenger for å utføre testen og sende den tilbake til oss.

water drop
Ta prøven

Ta fingerprikkprøven der det passer best for deg. Slapp helt av, vi guider deg gjennom det. Returner så prøven til vår lab i den vedlagte konvolutten.

app
Se dine resultater

Dine resultater vil være tilgjengelig i ditt helsedashbord innen 5 virkedager.

Analyse og resultat
Lær, forstå og ta kontrol

Kvartalsvise tester holder deg oppdatert og gir deg en oversikt over dine blodverdier. Dermed kan du gjøre informerte livsstilsendringer, og følge med på hva som fungerer for deg.

hjerte
Hold deg motivert og skap sunne vaner

Personlige anbefalinger og innhold gjør at du holder deg motivert til å være ditt beste deg.

Inkludert i alle medlemskap

HJEMMETESTER OG LABORATORIE ANALYSER

4-hjemmetester og laboratorie-analyser

Hjemmetester kit som inneholder alt du trenger for å kunne utføre fingerprikktesten hjemme og returnere prøver til vårt laboratorium. Kittene inkluderer instruksjonshefte med veiledning som tar deg trinnvis gjennom prøvetaking.

Resultater du kan stole på

Dine resultater blir kontrollert av spesialist med doktorgrad i medisinsk biokjemi. Dersom dine verdier er vesentlig utenfor referanseverdiene så vil du få en henvendelse fra lege.

Motiverende resultat grafer

Resultater vises i et oversiktlig dashboard slik at du enkelt kan sammenligne resultater over tid. Resultatene sammenlignes med nordiske referanseverdier også benyttet av norske fastleger.

Informasjon og veiledning

Vi gir deg informasjon og veiledning i ditt dashbord slik at du har muligheten til å forbedre og forstå dine verdier. Gjennom innovasjon og informasjon gir vi deg motivasjon til en sunnere livsstil.


Standard

Åpningstilbud

VÅR STANDARD TEST DEKKER 8 ANALYSER
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Yes check
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Yes check
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
VELG STANDARD PRODUKTET SOM PASSER BEST FÅR DEG
ENGANGSBELØP

Engangstest
FØR KR 989,-
SPAR KR 200.-
789,-

Kortbetaling eller tilsendt faktura
Ja takk, jeg ønsker å
bestille en enkel test.
TESTEN 
INKLUDERER
1 Prøve med 8 analyser:

Diabetes. Kolesterol
Vitamin D, Lever
Nyre, Vitamin B12, Jern
og Magnesium

1 x fingerprikktester og laboratorieanalyser

Analyse og resultat kontrollert av lege

Lett forståelig resultat
på mobil og pc
MÅNEDSBETALING

Medlemskap
FØR KR 249.-
PR MND

199,-

12 betalinger a kr 199
+ Delbetaling´s gebyr a
kr 295 v oppstart, deretter
tilkommer kr 39 pr mnd.
Ja takk, jeg ønsker å bli
Tigeni medlem
MEDLEMSKAP
INKLUDERER
1 Prøve med 8 analyser:

Diabetes, Kolesterol
Vitamin D, Lever
Nyre, Vitamin B12, Jern
og Magnesium

Kvartalsvise tester gjør det mulig å følge dine verdier over tid.

4 x fingerprikktester og laboratorie-analyser

Analyse og resultat kontrollert av lege

Lett forståelig resultat
på mobil og pc

Råd og tips til forbedring av dine resultater
ENGANGSBELØP

Medlemskap
FØR KR 3956,-
SPAR KR 1568,-
2388,-

Kortbetaling eller tilsendt faktura
Ja takk, jeg ønsker å
bestille 4 x tester
MEDLEMSKAP
INKLUDERER
1 Prøve med 8 analyser:

Diabetes. Kolesterol
Vitamin D, Lever
Nyre, Vitamin B12, Jern
og Magnesium

Resultat sammenlignet over tid,  måned, eller kvartalsvis.

4 x fingerprikktester og laboratorie-analyser

Analyse og resultat kontrollert av  lege

Lett forståelig resultat
på mobil og pc

Råd og tips til forbedring av dine resultater

Velg medlemskap

TIGENI TILBYR 3 MEDLEMSKAP
grønn rubin
Basis
Fra NOK
199
Pr Måned
Inkluderer fire kvartalsvise hjemmetester
Kom i gang
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Standard
Fra NOK
199
Pr Måned
Inkluderer fire kvartalsvise hjemmetester
Kom i gang
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Yes check
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Yes check
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Yes check
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Yes check
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Total
Fra NOK
399
Pr Måned
Inkluderer fire kvartalsvise hjemmetester
Kommer snart
Diabetes
rød sjekk
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
rød sjekk
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
rød sjekk
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
rød sjekk
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
rød sjekk
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
rød sjekk
Vitamin B12

Vitamin D

spørsmål
Jern
rød sjekk
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
rød sjekk
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Blodtall
rød sjekk
Blodtall

Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hvite blodlegemer
Blodplater

spørsmål
Diabetes
rød sjekk
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
rød sjekk
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
rød sjekk
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
rød sjekk
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
rød sjekk
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
rød sjekk
Vitamin B12

Vitamin D

spørsmål
Jern
rød sjekk
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
rød sjekk
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Blodtall
rød sjekk
Blodtall

Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hvite blodlegemer
Blodplater

spørsmål

Ofte stilte spørsmål

FINNER DU IKKE SVARET DU LETER ETTER?
SEND OSS EN E-POST
Er sikkerheten ivaretatt med Tigeni
Alle dine tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre.

Vi verken deler eller selger dine biologiske data til tredjepart. Dine data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene i forbindlese med ditt medlemskap.

Hva inneholder en pakke for hjemmetesting?
En pakke fra oss vil inneholde 4 test Kit  for totalt 1 års medelmskap.

Hvert kit inneholder 2 stk fingerprikker, tube(r), frankert returkonvolutt samt bruksanvisning. Alt du trenger for å utføre blodprøven selv.

Hvor ofte bør jeg ta en test?
Vi anbefaler deg å ta testen hvert kvartal
Hvor lang tid tar det fra jeg sender testen til jeg kan se mine resultater i dashboardet?
3-5 dager

Det vil ta mellom 3 og 5 dager fra du har sendt din første blodprøve til du kan se dine blod verdier i dashboardet

Hvor lenge varer et medlemskap?
Et medlemskap varer i 12 mnd

Et medlemskap varer i 12 mnd med automatisk fornyelse dersom du ikke sier opp 1 mnd før abonnementets utløp

Vil jeg kunne se mine resultater på min mobil?
Tjenesten er tilpasset Android og iPhone telefoner samt PC
Når på døgnet bør jeg ta testen?
Vi anbefaler deg å ta testen om morgenen før frokost
Hva skjer med blodprøven jeg sender?
Etter at vi har analysert din blodprøve vil restprøven bli destruert i henold til godkjent standard
Vil jeg kunne sammeligne mine prøver over tid?
I ditt personlig dashboard vil du kunne se din utvikling fra de siste prøvene du har tatt, motiverende og enkelt.
Hva skal jeg gjøre når jeg har mottat pakken?
Når du har mottatt pakkene kan du ta prøver kvartalsvis og returnere til oss. OBS kun mandager og tirsdager.

NB! Husk å registrere tuben og ta prøven på samme dag du postlegger den.

Ofte stilte spørsmål

FINNER DU IKKE SVARET DU LETER ETTER?
SEND OSS EN E-POST
Er sikkerheten ivaretatt med Tigeni
Alle dine tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre.

Vi verken deler eller selger dine biologiske data til tredjepart. Dine data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene i forbindlese med ditt medlemskap.

Hva inneholder en pakke for hjemmetesting?
En pakke fra oss vil inneholde 4 test Kit  for totalt 1 års medelmskap.

Hvert kit inneholder 2 stk fingerprikker, tube(r), frankert returkonvolutt samt bruksanvisning. Alt du trenger for å utføre blodprøven selv.

Hvor ofte bør jeg ta en test?
Vi anbefaler deg å ta testen hvert kvartal
Hvor lang tid tar det fra jeg sender testen til jeg kan se mine resultater i dashboardet?
3-5 dager

Det vil ta mellom 3 og 5 dager fra du har sendt din første blodprøve til du kan se dine blod verdier i dashboardet

Hvor lenge varer et medlemskap?
Et medlemskap varer i 12 mnd

Et medlemskap varer i 12 mnd med automatisk fornyelse dersom du ikke sier opp 1 mnd før abonnementets utløp

Vil jeg kunne se mine resultater på min mobil?
Tjenesten er tilpasset Android og iPhone telefoner samt PC
Når på døgnet bør jeg ta testen?
Vi anbefaler deg å ta testen om morgenen før frokost
Hva skjer med blodprøven jeg sender?
Etter at vi har analysert din blodprøve vil restprøven bli destruert i henold til godkjent standard
Vil jeg kunne sammeligne mine prøver over tid?
I ditt personlig dashboard vil du kunne se din utvikling fra de siste prøvene du har tatt, motiverende og enkelt.
Hva skal jeg gjøre når jeg har mottat pakken?
Når du har mottatt pakkene kan du ta prøver kvartalsvis og returnere til oss. OBS kun mandager og tirsdager.

NB! Husk å registrere tuben og ta prøven på samme dag du postlegger den.

Resultater med veiledning som motivasjon

Tigeni Bedrift standard pakke inkluderer følgende livsstil relaterte tester.

✔ Diabetes
✔ Kolesterol (HDL, LDL og Triglyserider)
✔ Vitamin-D
✔ B12
✔ Jern
✔ Magnesium.

Med en enkel fingerprikktest kan ansatte følge sine blodverdier over tid og få råd og veiledning om hvordan de kan tilpasse sin livsstil for en sunnere hverdag og bedre helse.

Hvordan er kolesterolnivået eller Vitamin D nivået i bedriften? Vi kan også analysere total resultatene for hele bedriften slik at dere kan se de kollektive resultatene og gjøre eventuelle tiltak for å bedre helse og på sikt et lavere sykefravær.

Kontakt oss for et tilbud

Resultater med veiledning som motivasjon

Tigeni + pluss standardpakke inkluderer følgende livsstil relaterte tester.

✔ Diabetes
✔ Kolesterol (HDL, LDL og Triglyserider)
✔ Vitamin-D
✔ B12
✔ Jern
✔ Magnesium.


Med en enkel fingerprikktest kan dine ansatte følge sine blodverdier over tid og få råd og veiledning om hvordan de kan tilpasse sin livsstil for en sunnere hverdag og bedre helse.

Hvordan er kolesterolnivået eller vitamin D-nivået i bedriften? Vi kan også analysere total resultatene for hele bedriften slik at dere kan se de kollektive resultatene og gjøre eventuelle tiltak for å bedre helse og på sikt et lavere sykefravær.

Kontakt oss for et tilbud

Vi tar sikkerhet og personvern på alvor.

Alle tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre. Vi verken deler eller selger biologiske data til tredjepart. Data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene.

hjerte

Video konsultasjon

Videosamtale er et godt alternativ for tilstander som ikke krever fysisk konsultasjon. Legene kan skrive resepter, gi attester og henvise videre dersom det trengs.

✔ Influensa, feber
✔ Infeksjoner
✔ Ryggskade
✔ Benbrudd, Sår, Skader
✔ Hudplager
✔ Søvnporblemer
✔ Matforgiftning
✔ Mentale Plager

Det er flere tilstander som kan diagnostiseres og diskuteres med lege over video.

Ved enklere tilstander, som ikke krever fysisk undersøkelse kan de gi behandling over video.

Legene kan henvise videre, og sende resepter.

Kontakt oss for et tilbud
hjerte

Videokonsultasjon

Videosamtale er et godt alternativ for tilstander som ikke krever fysisk konsultasjon. Legene kan skrive resepter, gi attester og henvise videre dersom det trengs.

✔ Influensa, feber
✔ Infeksjoner
✔ Ryggskade
✔ Benbrudd, sår, skader
✔ Hudplager
✔ Søvnproblemer
✔ Matforgiftning
✔ Mentale plager


Det er flere tilstander som kan diagnostiseres og diskuteres med lege over video.

Ved enklere tilstander som ikke krever fysisk undersøkelse kan de gi behandling over video. Legene kan henvise videre, og sende resepter.Kontakt oss for et tilbud
Yes check

Akutt Forsikring

Mange som blir rammet av alvorlig sykdom opplever at de får økonomiske utfordringer.

✔ Hjerteinfarkt
✔ Hjerneslag / Blodpropp
✔ Multippel sklerose (MS)
✔ Kreft

Med denne forsikringen kan ansatte konsentrere seg om det viktigste, å ta vare på seg selv.

Akutt sykdomsforsikring gir ansatte en engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

Utbetaling disponeres fritt til f.eks. alternativ tilleggsbehandling, redusert arbeidstid, nedbetale gjeld, dekke tapt arbeidsinntekt, kjøp av behandling på privat klinikk etc.

Kontakt oss for et tilbud
Yes check

Akutt sykdomsforsikring

Mange som blir rammet av alvorlig sykdom opplever at de får økonomiske utfordringer.

✔ Hjerteinfarkt
✔ Hjerneslag / Blodpropp
✔ Multippel sklerose (MS)
✔ Kreft


Med denne forsikringen kan ansatte konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på seg selv.
Akutt sykdomsforsikring gir ansatte en engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

Utbetaling disponeres fritt til f.eks. alternativ tilleggsbehandling, redusert arbeidstid, nedbetale gjeld, dekke tapt arbeidsinntekt, kjøp av behandling på privat klinikk etc.

Kontakt oss for et tilbud
tigeni covid-19

Samarbeidspartnere

Tigeni i samarbeid med sine partnere i helsevesen og logistikk tilgjengeliggjør COVID-19 testing for bedrifter

Det er kjempespennende å kunne følge med på hva som skjer i kroppen min, og monitorere min egen helse. Håper de vil legge til flere tester etterhvert.

Monica, 43
Økonom, Akershus

Jeg liker ideen om å eie min egen helse, og kunne måle mine blodverdier på egenhånd.

Kjell, 48
Siviløkonom, Akershus

Utrolig enkelt og brukervennlig! Det føles trygt at jeg enkelt kan følge med og forbedre egen helse.

Hilde, 38
Lærer, Vestfold

I begynnelsen var det litt skummelt å skulle stikke meg selv i fingeren, men det gikk overraskende lett.

Kaja, 25
Student, Oslo

Jeg er veldig opptatt av trening og helse, så for meg er det veldig verdifullt å kunne følge med på mine verdier.

Ruth, 43
Pedagog, Oslo

Som relativt fersk veganer har det vært viktig for meg å holde et øye med verdiene mine for å forsikre meg om at jeg får i meg de næringsstoffene jeg trenger for å være frisk og rask. Her er Tigeni en utrolig god ressurs, og mye mer lettvint enn å testes på et legekontor

Nathalie, 32
Sosionom, Oslo

Innovativt og fremtidsrettet produkt, jeg ser for meg at dette også lett kan tilpasses det profesjonelle markedet.

Gunnar Lea
Lege, Sandnes

Tjenesten fungerer sømløst og resultatene man får er klare og presise.  Dette er et veldig godt og forståelig verktøy som hjelper deg å monitorere helsen.

Dag Berntsen
Lege, Sandnes

Andre om oss

Det er kjempespennende å kunne følge med på hva som skjer i kroppen min, og monitorere min egen helse. Håper de vil legge til flere tester etterhvert.

Monica, 43
Økonom Akershus

Jeg liker ideen om å ‘eie min egen helse’, og kunne måle mine blodverdier på egenhånd.

Kjell, 48
Siviløkonom, Akershus

Utrolig enkelt og brukervennlig. Det føles trygt at jeg enkelt kan følge med og forbedre egen helse.

Hilde, 38
Lærer, Vestfold

I begynnelsen var det litt skummelt å skulle stikke meg selv i fingeren, men det gikk overraskende lett.

Kaja, 25
Student, Oslo

Jeg er veldig opptatt av trening og helse, så for meg er det veldig verdifullt å kunne følge med på mine verdier.

Ruth, 43
Pedagog, Oslo

Som relativt fersk veganer har det vært viktig for meg å holde et øye med verdiene mine for å forsikre meg om at jeg får i meg de næringsstoffene jeg trenger for å være frisk og rask. Her er Tigeni en utrolig god ressurs, og mye mer lettvint enn å testes på et legekontor

Nathalie, 32
Sosionom, Oslo

Hva sies om oss

Tigeni
Bedrift

Fra kr 248,-
pr. mnd. pr. ansatt

Ja takk!  Jeg ønsker å bli kontaktet

Takk for din henvendelse, vi vil komme tilbake til deg så snart vi kan.
Oops! Noe gikk galt, sjekk alle felter.

Vent litt, siden laster...