Tigeni

Ta en blodprøve hjemme med en selvtest

Sjekk dine verdier for kolesterol, langtidsblodsukker, vitaminer og mineraler. Se sammenhengen mellom blodprøver og data fra pulsklokke i Tigeni-appen.

Tigeni er et tilbud for deg som ønsker å undersøke eller overvåke egen helse, vil ha større innsikt i egen livsstil eller se verdien av helsetiltak og trening. Bestill en selvtest hjem og få en analyse av vitale verdier i blodet. Forebygg sykdom og opplev ditt potensiale for en bedret helse med Tigeni.

Last ned Tigeni appen.

Gå til App Store eller Google Play og last ned Tigeni appen.

Områder

Våre tjenester

Tigeni - Sjekk helsen hjemme 

Tigeni er din personlige, digitale helsetjeneste. Med enkle selvtester kan du selv sjekke helsetilstanden hjemme og få et mer proaktivt forhold til helse, trening og forebygging av sykdom. Ved å selv ta blodprøver hjemme slipper du å bestille time hos lege, ventetid og reise - og får kontinuerlig innsikt i egen helsetilstand. 

Med Tigeni får du vite hvordan dine nivåer i blodet ligger an i forhold til en rekke kritiske verdier som påvirker den generelle helsen. Sammen med prøvesvarene får du også informasjon om hva du burde gjøre for å unngå fremtidig sykdom, om du kan trenge behandling eller om dine tiltak for en bedre helse faktisk fungerer. 

Ta kontroll over egen helse 

Tigeni leverer enkle selvtester som tas med en fingerprikkprøve. Etter prøvene er analysert vil du få prøvesvar i Tigeni-appen som viser hvordan du ligger an i forhold til flere vitale nivåer i blodet og om du kan være i risiko for ulike livsstilssykdommer.

Ved å selv gjennomføre blodprøver hjemmefra blir det enklere å ha et proaktivt forhold til egen helse. Ikke bare slipper du å dra til legen - du får selv se hvordan du ligger an på en enkelt forståelig måte.
Tigeni leverer tester og analyser av hvordan du rangerer innen områder som:

 • Kolesterol
 • Diabetes
 • Vitaminer og Mineraler
#Selvtest
#Livsstil
#Diabetes
#Kolesterol
#Vitaminer
#Mineraler
Kombinasjon av fingerprikktest og pulsklokkedata

Å ta en selvtest fra Tigeni er både enkelt og smertefritt. I testkittet får du alt du trenger for å selv ta en blodprøve med fingerprikk metoden. Alt som trengs er noen få dråper blod fra en finger. Kittet mottar du i posten - og sender tilbake når prøven er tatt. 

I Tigeni-appen kan du synkronisere helsedata fra Garmin, Apple, Android, Fitbit og Google Fit med blodprøvesvarene. Appen henter informasjon om skritt, puls, søvn og oksygenopptak - og ser dette i direkte sammenheng med helsedata fra blodprøven. Sammen gir dette en større innsikt i egen helse. 

Når data om livsstil, helse og blodprøver sees i sammenheng vil du i Tigeni-appen få informasjon, råd og veiledning om gode tiltak for å vedlikeholde eller bedre helsen. 

Tigeni gir deg en god oversikt over egen helse - og hvilke tiltak som kan fungere for nettopp deg. 

#Aktivitet
#Skritt
#Puls
#Søvn
#Forebyggende helse
#Livsstilssykdommer
Proaktiv helse og livsstil gjennom motivasjon

Ved å ta en eller flere selvtester over tid i kombinasjon med pulsklokkedata vil du oppleve å få en større innsikt i eget helsebilde. Slik kan du selv følge med på din helse og få et proaktivt forhold til gode livsstilsvalg. Denne informasjonen vil også gi Tigeni muligheten til å kunne bistå deg med verdifull veiledning og gode råd. 

Kombinasjonen av resultater fra blodprøver og pulsklokkedata, sammen med personlig rådgivning, vil gi deg motivasjon til å fatte smartere og sunnere valg for en bedre livsstil. 

Med Tigeni kan du selv unngå livsstilssykdommer, oppleve en bedret helse over tid og se effektene av tiltak og enkle valg i hverdagen. Hold deg oppdatert på egen helse med jevnlige tester fra Tigeni.

#Livsstil
#Energi
#Søvn
#Aktivitet

Løsninger for privat og offentlig helsevesen 

Behovet for digitale helsetjenester og hjemmetesting er viktige områder for å løse fremtidens utfordringer. Digitale løsninger skal støtte opp under en helhetlig samhandling mellom helsepersonell, og styrke pasientane og innbyggerne sine muligheter til å ta aktiv del i sine egen helse og behandlingsopplegg.Tigeni utvikler fremtidens digitale helsetilbud med tilhørende hjemmetesting. Målet er å kunne bistå for i å løse fremtidig kapasitet, økonomiske utfordringer og gode pasientreiser. De økonomiske og ressursbegrensninger utfordrer bærekraften i helsesektoren i dag og dette vil bare bli tydeligere i årene framover.

Tigenis helseplattform Symbio er integrert i Norsk Helsenett.
Vår plattform løser hele prosessen fra logistikk av hjemmetester, identifisering av bruker og behandler, analyse av prøver i lab. Det hele videreformidles i behandlers pasientjournalsystem og til sluttbruker i Min Helse. Tigenis løsning vil bidra til enklere pasientreiser, frigjør kapasitet, effektivisere privat/offentlig helsevesen og bidra til økonomisk og verdibasert bærekraft.

Tigenis løsninger tilrettelegger for:

 • Bedre tilgjengelighet
 • Raskere tiltak
 • Redusere unødige reiser og ventetid
 • Redusere antall konsultasjoner
 • Redusere kostnader i helsevesenet
 • Forbedre brukeropplevelsen
Kapillær blodprøvetaking i hjemmet  

Med en enkel selvtest har nye og eksisterende pasienter anledning til å selv ta blodprøver. Prøvene tas hjemme og sendes med vanlig postgang eller via andre distribusjonspartnere. Prøvesvar tilsendes bruker og behandler digitalt, og kan brukes i konsultasjon eller ved oppfølging med helsepersonell.

Testene analyseres for flere av følgende markører:

 • ALAT                                                             
 • Albumine
 • Alkalisk fosfatase
 • Amylase
 • Anti-CCP
 • ASAT
 • COVID-19 antistoff
 • CMV IgG
 • CRP
 • CRP (til 30 mg/L)
 • Ferritine
 • FSH
 • Gamma-GT
 • HbA1c
 • Kolesterol (LDL, HDL Triglyserider)
 • IgA
 • IgE
 • IgG
 • IgM
 • Jern
 • Kreatinin
 • Magnesium
 • Progesteron
 • Protein -S
 • PSA
 • Testosteron
 • Transferrin
 • TSH
 • Urea
 • Vitamin B12
 • Vitamin D
 • Østradiol
#Kapillæreblodprøver
#Hjemmepasient
#Forebyggende helse
#Monitorering
Pulsklokkedata og mobilapp

Våre tjenester og helseportalen Symbio 3.0 er tilrettelagt for implementering av flere typer helsedata og medisinske målinger - som for eksempel puls, søvn og aktivitetsnivå. Dette vil gi et større helhetsbilde av helsesituasjonen både for pasient og helsepersonell.

Data fra pulsklokker eller andre bærbare teknologier kan gi nyttig informasjon om helseproblematikk og nødvendige tiltak. Dette kan også være en viktig kilde til forebygging av sykdommer og en sterk motivasjonsfaktor for bruker til vedlikehold av en god helse. 
Alle bærbare enheter fra Android, Google Fit og Apple HealthKit kan overføre data direkte til vår helseportal Symbio 3.0. 

Sammen med resultater fra blodprøvene vil dette kunne gi et bedre helhetsbilde for å finne eventuelt nødvendige tiltak. Alle data og resultater kan enkelt leses av i Tigenis mobilapp. 

#Aktivitet
#Pulsklokkedata
#Forebyggende medisin
Tidsbesparende for pasient og helsevesen  

I fremtiden vil vi se et økende antall hjemmepasienter og et stadig mer overbelastet helsevesen. Tigeni ønsker å fungere som en avlastende løsning for både nåtidens og fremtidens helseforetak, samtidig som våre tjenester forenkler pasientens forhold til helsevesenet. 

Hjemmetesting skaper større muligheter for flere hjemmepasienter, og flere slipper reiseveien til helseforetakene. Dette vil både i dag og over tid fungere kostnadsbesparende og mer bærekraftig for både pasient og helsevesen. Når privatpersoner i større grad har anledning til å forebygge livsstilssykdom, vil dette samtidig avverge bruk av ressurser og kapasitet i helsevesenet. 

Prøvetakingen er enkel å utføre og Tigeni tilbyr veiledning via instruksjoner i pakken, support-chat og videoopplæring både for pasient, pårørende og behandler. 

#Forebyggende medisin
#Hjemmepasienter
#Livstilssykdommer

Tigeni - Sjekk helsen i bedriften 

Tigeni er en investering i egen helse, så vel som for fellesskapet på arbeidsplassen. Med jevnlige selvtester av vitale verdier i blodet har den enkelte anledning til å forebygge sykdom i tide og forbedre den generelle helsen. 

Selvtestene kan kombineres med pulsklokkedata - noe som skaper større innsikt i den enkeltes helse. Når helsedata og blodprøveanalyser sees i sammenheng vil Tigeni kunne gi den enkelte råd, veiledning og motivasjon for en god eller bedre livsstil. Dette er også verdifull informasjon for både den ansatte og eventuell behandler. 

Tigeni gjør det enkelt å opprettholde en god helse, avverge flere livsstilssykdommer og gir motivasjon til en bedret livsstil.

Gi ansatte kontroll over egen helse  

Tigeni leverer selvtester som måler flere vitale nivåer i blodet for en langvarig god helse. Selvtestene levert av Tigeni ser på nivåer i blodet av kolesterol, flere ulike vitaminer og mineraler og risikoen for diabetes. Ut i fra prøvesvarene får den enkelte informasjon om hvilke tiltak som vil være hensiktsmessige for å forebygge sykdom og en bedret helse. 

Prøvene tar den ansatte selv og sender med post. Prøvesvarene mottas helt digitalt, med enkelt forståelig informasjon og illustrasjoner. Når blodprøvene er analysert vil den enkelte få personlig tilpasset veiledning for enkle tiltak for en bedret helse og livsstil. 

#Bedriftshelse
#Livsstil
#Energi
#Søvn
#Aktivitet
#Forebyggende helse
#HMS
Kombinasjon av fingerprikktest og pulsklokkedata

Å ta en selvtest er raskt og enkelt. Testkittet inneholder alt man trenger for å selv ta en  blodprøve og prøven sendes med post. Prøvesvarene får hver enkelt bruker i Tigeni-appen eller i vår brukerportal på nett. Dataene presenteres på en forståelig måte, med tydelige illustrasjoner.

For å få mest ut av prøvesvarene har de ansatte anledning til å kombinere testen med data fra en pulsklokke. Pulsklokker fra Garmin kan bestilles med i pakken fra Tigeni. Tigeni kan også hente informasjon fra andre bærbare enheter som Android, Apple, Google Fit og Fitbit.

Ved å se aktivitet i sammenheng med nivåer i blodet gir dette er større bilde av den enkeltes personlige helse og utvikling over tid. Dermed får den enkelte bedre mulighet til å ha et proaktivt og engasjert forhold til egen livsstil og helse. Sammen med prøvesvarene får hver enkelt personlig tilpasset informasjon om gode tiltak for en bedret helse.

#Aktivitet
#Pulsklokke data
#Søvn
#Forebyggende helse
Er du en leverandør av bedriftshelsetjenester? 

Tigeni for BHT leverandørerTigeni utvikler fremtidens digitale helsetilbud for BHT leverandører med tilhørende hjemmetesting. Vår plattform løser hele prosessen fra logistikk av hjemmetester, identifisering av bruker og behandler, analyse av prøver i lab samt videreformidling til behandlers pasientjournal system og til sluttbruker i Min Helse.Vi bistår BHT leverandører med en digital plattform og hjemmetesting som frigjør kapasitet samt gir en bedre brukeropplevelse både for behandler og den ansatte.

- Frigjør kapasitet av helsepersonell hos BHT leverandør
- Identifisere ansatte som trenger veiledning og eventuell behandling
- Mulig integrasjon i BHT sine egne digitale løsninger
- Skaper nye inntektskilder for BHT leverandører

Ta kontakt med oss for å finne gode løsninger for deres kunder. 

#Bedriftshelse
#Forebyggende helse
#HMS

Tigeni tilbyr et nytt og spennende helsekonsept, som er tuftet på faglighet, de har etablert en plattform som vi applauderer og som vi har tro på at er en del av fremtidens helsetilbud ut mot bedrifter og privatpersoner.

Kari Lise Eidjar
Lege - Legevakt Vest AS

Velg tilbud

Alle hjemmetester inkluderer:
Tilgang til vår helse-app med råd og veiledning, selvtester med alt du trenger for fingerprikkprøven og returemballasje.
Tilbudet har begrenset varighet og inkluderer gratis frakt. Ett kjøp pr bruker.

#tags, #tags, #tags, #tags
Standart Livsstiltest
1489,-
1489
0
1489
Ordinær pris er Kr %ORIGINAL_PRICE%,- Tilbudet gir %DISCOUNT% avslag og du sparer Kr %SAVING%,-

Livsstilstest for deg som har klokke etc, inkluderer app og analyse av:

HbA1c (Diabetes2)
Søvn
Livstilsstest (Vis detaljer)
Livsstilstest: 1 stk hjemmetester-kit inkludert retur-emballasje og analyse av HbA1c, Kolesterol og Vitamin-D, Vitamin B12, Jern, Magnesium markører. Frakt levering er inkludert.
#tags, #tags, #tags, #tags
Livsstilstest og Vivosmart 4
1989,-
1989
0
2689
Klokke
inkludert
Ordinær pris er Kr %ORIGINAL_PRICE%,- Tilbudet gir %DISCOUNT% avslag og du sparer Kr %SAVING%,-

Inkluderer app, Garmin Vivosmart 4, hjemmetest og analyse av:

HbA1c (Diabetes2)
Søvn
Populær
Livsstilstest m Vivo 4 (Vis detaljer)
Livsstilstest tilbud inkludert Garmin Vivo 4. 1 Stk Garmin Vivo 4, 1 Stk hjemmetester-kit inkludert retur- emballasje, analyse av HbA1c, Kolesterol og Vitamin-D, Vitamin B12, Jern, Magnesium. Frakt levering er inkludert.
2b
Oppgrader
og inkluderer, Diabetes, Cholesterol, og B12, jern og magnesium for
kun 489, ja takk
#tags, #tags, #tags, #tags
Livsstil 4 kvartalstester / Vivosmart 4
498,-
5976
498
7275
Kr pr
måned
Ordinær pris er Kr %ORIGINAL_PRICE%,- Tilbudet gir %DISCOUNT% avslag og du sparer Kr %SAVING%,-

Inkluderer app, 4 kvartalsvise hjemmetester, Garmin Vivosmart 4,  og analyse av:

HbA1c (Diabetes2)
Søvn
Livsstilstest m Vivo 4 (Vis detaljer)
Livsstilstest tilbud inkludert Garmin Vivo 4.  1 Stk Garmin Vivo 4. 4 Stk hjemmetester Kit inkludert retur- emballasje, analyse av HbA1c, Kolesterol og Vitamin-D, Vitamin B12, Jern, Magnesium. Frakt levering er inkludert.
2b
Oppgrader
og inkluderer, Diabetes, Cholesterol, og B12, jern og magnesium for
kun 489, ja takk
payment terms

COVID-19 Antistoff
fingerprikktest

kr 850,-

Har du Covid-19 antistoffer pga. vaksine, eller tidligere smitte?

Prisen inkluderer testkit med retur emballasje, medisinsk vurdering av allmennlege, test og resultat på SMS.

850, -
1 x Covid-19 hjemmetest for antistoffer.
1 x Covid-19 hjemmetest for antistoffer.

Slik fungerer det

Bestill hjemmetest

Bestill en av våre tester. Etter 2 virkedager vil du motta hjemmetesten som inneholder alt du trenger for å utføre testen og sende den tilbake til oss.

Ta prøven hjemme

Ta fingerprikkprøven der det passer best for deg. Vi guider deg gjennom prøvetaking. Husk å postlegge prøven samme dag.

Pulsklokkedata

Tigeni kobler data fra din pulsklokke til markører fra blodprøven og ser disse i sammenheng. Dette vil gi deg et mer helhetlig bilde av din helse og eventuelle nødvendige tiltak.

Bestill hjemmetest

Bestill en av våre tester. Etter 2 virkedager vil du motta hjemmetesten som inneholder alt du trenger for å utføre testen og sende den tilbake til oss.

Ta prøven hjemme

Ta fingerprikkprøven der det passer best for deg. Vi guider deg gjennom prøvetaking. Husk å postlegge prøven samme dag.

Pulsklokkedata

Tigeni kobler data fra din pulsklokke til markører fra blodprøven og ser disse i sammenheng. Dette vil gi deg et mer helhetlig bilde av din helse og eventuelle nødvendige tiltak.

Dine data

Vi tar sikkerhet på alvor.

Alle tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre. Vi verken deler eller selger biologiske data til tredjepart. Data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene.

Blodanalyse og aktivitet

Lab analyse

Prøven analyseres ved et ISO-sertifisert laboratorium. Resultat kontrolleres opp mot skandinaviske referanseverdier av våre norske leger.

Dine resultater

Du vil motta SMS og varsel i Tigeni-appen når prøven er analysert og resultater er tilgjengelig. Dine resultater vil være tilgjengelig innen 5 virkedager fra du returnerer prøven med postgang.

Aktivitet og analyse

Tigeni-appen kan synkroniseres med helsedata fra Garmin, Apple, Android, Fitbit og Google Fit. Appen henter inn data om skritt, puls, søvn og oksygenopptak.

Lab analyse

Prøven analyseres ved et ISO-sertifisert laboratorium. Resultat kontrolleres opp mot skandinaviske referanseverdier av våre norske leger.

Dine resultater

Du vil motta SMS og varsel i Tigeni-appen når prøven er analysert og resultater er tilgjengelig. Dine resultater vil være tilgjengelig innen 5 virkedager fra du returnerer prøven med postgang.

Aktivitet og analyse

Tigeni-appen kan synkroniseres med helsedata fra Garmin, Apple, Android, Fitbit og Google Fit. Appen henter inn data om skritt, puls, søvn og oksygenopptak.

Garmin Health Awards 2021

Tigeni er stolt av å være Garmin partner og nominert til Garmin Health Awards 2021

Personlig tilpasning

Referanseverdier

Tigeni benytter skandinaviske referanseverdier slik som fastleger og annet helsepersonell. Du kan enkelt se hvordan dine verdier er ut i fra alder og kjønn.

Personlig tilpasset

I Tigeni-appen sees data om livsstil, helse og blodprøver i sammenheng. Deretter vil du få personlig informasjon, råd og veiledning om gode tiltak for å vedlikeholde eller bedre helsen

Proaktiv helse

Kombinasjonen av resultater fra blodprøver og pulsklokkedata og personlig rådgivning vil gi deg motivasjon til å fatte smartere og sunnere valg for en bedre livsstil.

Referanseverdier

Tigeni benytter skandinaviske referanseverdier slik som fastleger og annet helsepersonell. Du kan enkelt se hvordan dine verdier er ut i fra alder og kjønn.

Personlig tilpasset

I Tigeni-appen sees data om livsstil, helse og blodprøver i sammenheng. Deretter vil du få personlig informasjon, råd og veiledning om gode tiltak for å vedlikeholde eller bedre helsen

Proaktiv helse

Kombinasjonen av resultater fra blodprøver og pulsklokkedata og personlig rådgivning vil gi deg motivasjon til å fatte smartere og sunnere valg for en bedre livsstil.

Standarder

ISO 13485

Tjenestene som er levert fra Tigeni er i henhold til de enhver tid gjeldende regler i Skandinavia og Europa. Våre test kit og laboratorie partnere er ISO 13485 sertifisert og opererer innunder Europeiske standarder.

Velg selvtest

TIGENI TILBYR ENGANGSTEST OG PERIODISKE TESTER MED MEDLEMSKAP
Tigeni D-Vitamin selvtest, ta testen hjemme
D-vitamin
test
TILBUD
289,-
Engangsbeløp
1 Selvtest,
Før kr 489, Spar kr 200

Bestill
1 fingerprikktest
tigeni fingerprikktester
Hjemmetester-kit

1 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Vitamin-D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Tigeni Livsstil selvtest, ta testen hjemme
GARMIN PAKKE
TILBUD
989,-
Engangsbeløp
1 Selvtest
1 GARMIN VIVO 4


Bestill
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
1 fingerprikktester
water drop
Hjemmetester-kit

2 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje for retur av prøve hver 6 måned.

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Tigeni kvartalsvis livsstil selvtest, ta testen hjemme
Halvårs
test
PR MND
248,-
Pr Måned + gebyr
2 Halvårstester og
2 legekonsultasjoner

Bestill
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin D

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Blodtall
Blodtall

Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hvite blodlegemer
Blodplater

spørsmål
4 fingerprikktester
water drop
Hjemmetester-kit

4 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje for retur av prøve hver 3 måned.

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

B 12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
2 x konsultasjoner
rød sjekk
Legekonsultasjon

2 x Videkonsultasjon med lege

spørsmål
Forsikring
hjerte
Akutt sykdoms-forsikring

12 Mnd - Oppad begrenset
til NOK 50 000

spørsmål
Alt på et sted for en bedre helsehverdaG

Tigeni

app

Livsstilsanalyse
og motivasjon

Med en enkel fingerprikktest kan du følge dine blodverdier over tid og få råd og veiledning om hvordan du kan tilpasse din livsstil for en sunnere hverdag og bedre helse.

hjerte

Videosamtale
med lege

Videosamtale er et godt alternativ for tilstander som ikke krever fysisk konsultasjon. Det er nå enkelt for deg å kontakte en av våre leger fra ditt eget hjem, hytta eller bilen. Konsultasjonen dekker også nær familie i samme husstand til den som er medlem

sjekk

Akutt
sykdomsforsikring

Mange som blir rammet av alvorlig sykdom opplever at de får økonomiske utfordringer. Akutt sykdomsforsikring gir deg en engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.

Hvordan?

Registrer deg

Bestill en av våre tester.
Etter 2 virkedager vil du motta hjemmetesten som inneholder alt du trenger for å utføre testen og sende den tilbake til oss.

Se dine resultater

Dine resultater vil være tilgjengelig i ditt helsedashbord innen 5 virkedager.

Hold deg motivert og skap sunne vaner

Personlige anbefalinger og innhold gjør at du holder deg motivert til å være ditt beste deg.

Ta prøven

Ta fingerprikkprøven der det passer best for deg. Slapp helt av, vi guider deg gjennom det. Returner så prøven til vår lab i den ferdig frankerte returkonvolutten.

Lær, forstå og ta kontroll

Kvartalsvise tester holder deg oppdatert og gir deg en oversikt over dine blodverdier. Dermed kan du gjøre informerte livsstilsendringer, og følge med på hva som fungerer for deg.

COVID-19 Antistoff
fingerprikk test

kr 850,-

Prisen inkluderer testkit med retur emballasje, medisinsk vurdering av allmennlege, test og resultat på SMS.

Videokonsultasjon

Videokonsultasjon er et godt alternativ for tilstander som ikke krever fysisk konsultasjon.

Du kan prate med en lege fra hvor du enn befinner deg 365 dager i året.

✔ Ditt medlemskap inkluderer 2 stk
videokonsultasjoner pr år
✔ Åpent 365 dager i året
✔ Henvisning til spesialist
✔ Inloggning med Bank-ID


En videokonsultasjon kan hjelpe deg dersom du er usikker på dine resultater  eller om du trenger å prate med en lege. Det er flere tilstander som kan diagnostiseres og diskuteres med lege over video.

Ved enklere tilstander som ikke krever fysisk undersøkelse kan de gi behandling og veiledning over video eller henvise til spesialist.

Bestill her nå

Resultater med veiledning som motivasjon

Tigeni Livsstil Standard medlemskap inkluderer følgende livsstil relaterte tester.

✔ Diabetes
✔ Kolesterol (HDL, LDL og Triglyserider)
✔ Vitamin-D
✔ B12
✔ Jern
✔ Magnesium.


Med en enkel fingerprikktest kan du ansatte følge dine blodverdier over tid og få råd og veiledning om hvordan du kan tilpasse din livsstil for en sunnere hverdag og bedre helse.

Alt dette skjer i din egen helse portal i et oversiktlig dashboard.

Hvordan er kolesterolnivået eller vitamin D-nivået ditt? Vi gir deg råd og  eventuelle tiltak for å bedre helse  på sikt.

Bestill her nå

Akutt sykdomsforsikring

Mange som blir rammet av alvorlig sykdom opplever at de får økonomiske utfordringer.

Forsikringen dekker:

✔ Hjerteinfarkt
✔ Hjerneslag / Blodpropp
✔ Multippel sklerose (MS)
✔ Kreft


Utbetaling disponeres fritt til f.eks. alternativ tilleggsbehandling, redusert arbeidstid, nedbetale gjeld, dekke tapt arbeidsinntekt, kjøp av behandling på privat klinikk etc.

Bestill her nå
Kari Lise Edjar
Lege,
Legevakt Vest AS
Dag Berntsen
Lege,
Mosaik Medical AS
Gunnar Lea
Lege,
Mosaik Medical AS

Tigeni forum

Resultater du
kan stole på

Gjennom ditt personlige helsedashbord kan du følge dine blodverdier over tid, som diabetes, kolesterol, vitamin D, jern, magnesium, nyrefunksjon, og leverfunksjon.

Alle våre tester er klinisk testet av tredjepart og utføres på Siemens Healthineers maskiner.  Dine resultater sammenlignes med de skandinaviske referanseverdiene som vi, i likhet med norsk helsevesen, baserer på Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi.

Faglig veiledning gir deg motivasjonen du trenger for å gjøre en livsstilsendring og bedre helsen.

Vi tar sikkerhet og personvern på alvor.

Alle tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre. Vi verken deler eller selger biologiske data til tredjepart. Data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene.

Hva sies om oss

Det er kjempespennende å kunne følge med på hva som skjer i kroppen min, og monitorere min egen helse. Håper de vil legge til flere tester etterhvert.

Monica, 43
Økonom Akershus

Jeg liker ideen om å ‘eie min egen helse’, og kunne måle mine blodverdier på egenhånd.

Kjell, 48
Siviløkonom, Akershus

Hvordan virker det?

Velg selvtest

Velg en enkelt test eller et medlemskap som passer best for deg og din livsstil. Etter 2 virkedager vil du motta selvtesten som inneholder alt du trenger for å utføre testen og sende den tilbake til oss.

Ta prøven

Ta selvtesten når det passer best for deg. Slapp helt av, vi guider deg gjennom det. Returner så prøven til vår lab i returemballasjen.

Se dine resultater

Dine resultater vil være tilgjengelig i ditt helse dashbord på PC og mobil innen 5 virkedager. Alle resultater kontrolleres av Tigeni sine leger.

Lær, forstå og ta kontrol

Periodiske tester holder deg oppdatert og gir deg en oversikt over dine blodverdier. Dermed kan du gjøre informerte livsstilsendringer, og følge med på hva som fungerer for deg.
Er det noe du lurer på eller trenger en allmennlege til så er dette inkludert i ditt medlemskap.

Hold deg motivert og skap sunne vaner

Personlige anbefalinger og innhold på PC og mobil gjør at du holder deg motivert til å være ditt beste deg.

Det er kjempespennende å kunne følge med på hva som skjer i kroppen min, og monitorere min egen helse. Håper de vil legge til flere tester etterhvert.

Monica, 43
Økonom, Akershus

Jeg liker ideen om å eie min egen helse, og kunne måle mine blodverdier på egenhånd.

Kjell, 48
Siviløkonom, Akershus

Utrolig enkelt og brukervennlig! Det føles trygt at jeg enkelt kan følge med på, og ikke minst forbedre, min egen helse.

Hilde, 38
Lærer, Vestfold

I begynnelsen var det litt skummelt å skulle stikke meg selv i fingeren, men det gikk overraskende lett.

Kaja, 25
Student, Oslo

Jeg er veldig opptatt av trening og helse, så for meg er det veldig verdifullt å kunne følge med på mine verdier.

Ruth, 43
Pedagog, Oslo

Som relativt fersk veganer har det vært viktig for meg å holde et øye med verdiene mine for å forsikre meg om at jeg får i meg de næringsstoffene jeg trenger for å være frisk og rask. Her er Tigeni en utrolig god ressurs, og mye mer lettvint enn å testes på et legekontor

Nathalie, 32
Sosionom, Oslo

Innovativt og fremtidsrettet produkt! Jeg ser for meg at dette også lett kan tilpasses det profesjonelle markedet.

Gunnar Lea
Lege, Sandnes

Tjenesten fungerer sømløst, og resultatene man får er klare og presise.  Dette er et veldig godt og forståelig verktøy som hjelper deg å monitorere helsen.

Dag Berntsen
Lege, Sandnes

Andre om oss

Inkludert i testen

HJEMMETESTER OG LABORATORIE-ANALYSER

Hjemmetest og laboratorie-analyse

Kit som inneholder alt du trenger for å kunne utføre fingerprikktesten hjemme og sende den til vårt laboratorium. Kitet inneholder et instruksjonshefte som veileder deg trinnvis gjennom prøvetakingen.

Resultater du kan stole på

Dine resultater blir kontrollert av spesialist med doktorgrad i medisinsk biokjemi. Dersom dine verdier er vesentlig utenfor referanseverdiene så vil du få en henvendelse fra lege.

Motiverende resultatgrafer

Resultater vises i et oversiktlig dashboard på din mobil og pc, slik at du enkelt kan sammenligne resultater over tid. Resultatene sammenlignes med nordiske referanseverdier også benyttet av norske fastleger.

Informasjon og veiledning

Vi gir deg informasjon og veiledning i ditt dashbord slik at du har muligheten til å forbedre og forstå dine verdier. Gjennom innovasjon og informasjon gir vi deg motivasjon til en sunnere livsstil.


Standardtest

Åpningstilbud

VÅR STANDARDTEST DEKKER 8 ANALYSER
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin B12

Jern
Jern

Jern

Magnesium
Magnesium

Magnesium

VELG STANDARDPRODUKTET SOM PASSER BEST FOR DEG
ENGANGSBELØP

Engangstest
FØR KR. 989,-
SPAR KR. 200,-
789,-

Kortbetaling eller tilsendt faktura
Ja takk, jeg ønsker å
bestille en enkel test.
TESTEN 
INKLUDERER
1 prøve med 8 analyser:

Diabetes. kolesterol
vitamin D, lever,
nyre, vitamin B12, jern
og magnesium

1 x fingerprikktest og laboratorieanalyser

Analyse og resultat kontrollert av lege

Lett forståelig resultat
på mobil og pc
MÅNEDSBETALING

Medlemskap
FØR KR. 249,-
PR. MND.
SPAR KR. 50,-
199,-

12 betalinger á kr 199
+ delbetalingsgebyr á
kr 295 ved oppstart, deretter
kr 39 pr. mnd.
Ja takk, jeg ønsker å bli
Tigeni medlem
MEDLEMSKAP
INKLUDERER
1 prøve med 8 analyser:

Diabetes, kolesterol
vitamin D, lever,
nyre, vitamin B12, jern
og magnesium

Kvartalsvise tester gjør det mulig å følge dine verdier over tid

4 x fingerprikktester og laboratorie-analyser

Analyse og resultat kontrollert av lege

Lett forståelig resultat
på mobil og pc

Råd og tips til forbedring av dine resultater
ENGANGSBELØP

Medlemskap
FØR KR 3956,-
SPAR KR 1568,-
2388,-

Kortbetaling eller tilsendt faktura
Ja takk, jeg ønsker å
bestille 4 x tester
MEDLEMSKAP
INKLUDERER
1 prøve med 8 analyser:

Diabetes, kolesterol
Vitamin D, lever
nyre, vitamin B12, jern
og magnesium

Resultat sammenlignet over tid,  måned eller kvartalsvis

4 x fingerprikktester og laboratorie-analyser

Analyse og resultat kontrollert av  lege

Lett forståelig resultat
på mobil og pc

Råd og tips til forbedring av dine resultater

Vi tar sikkerhet og personvern på alvor.

Alle dine tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre. Vi verken deler eller selger dine biologiske data til tredjepart.
Dine data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene.

Velg medlemskap

TIGENI TILBYR 3 MEDLEMSKAP
Basis
Fra NOK
199
Pr Måned
Inkluderer fire kvartalsvise hjemmetester
Kom i gang
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

Standard
Fra NOK
199
Pr Måned
Inkluderer fire kvartalsvise hjemmetester
Kom i gang
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin B12

Jern
Jern

Jern

Magnesium
Magnesium

Magnesium

Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin B12

Jern
Jern

Jern

Magnesium
Magnesium

Magnesium

Total
Fra NOK
399
Pr Måned
Inkluderer fire kvartalsvise hjemmetester
Kommer snart
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin D

Jern
Jern

Jern

Magnesium
Magnesium

Magnesium

Blodtall
Blodtall

Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hvite blodlegemer
Blodplater

Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin D

Jern
Jern

Jern

Magnesium
Magnesium

Magnesium

Blodtall
Blodtall

Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hvite blodlegemer
Blodplater

Hva sies om oss
våre kunder

Det er kjempespennende å kunne følge med på hva som skjer i kroppen min, og monitorere min egen helse. Håper de vil legge til flere tester etterhvert.

Monica, 43
Økonom Akershus

Jeg liker ideen om å ‘eie min egen helse’, og kunne måle mine blodverdier på egenhånd.

Kjell, 48
Siviløkonom, Akershus
Våre leger
Tigeni Rådgivende Styre
Kari Lise Edjar
Lege,
Legevakt Vest AS
Dag Berntsen
Lege,
Mosaik Medical AS
Gunnar Lea
Lege,
Mosaik Medical AS

Ofte stilte spørsmål

FINNER DU IKKE SVARET DU LETER ETTER?
SEND OSS EN E-POST
Hvordan kommer jeg igang?

Først så bestiller du en av våre hjemmetester enten på hjemmesiden eller i Tigeni appen. Etter 2 til 3 virkedager så mottar du et hjemmekit i posten.

Er sikkerheten ivaretatt med Tigeni

Alle dine tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre. Vi verken deler eller selger dine biologiske data til tredjepart. Dine data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene.

Må jeg ha Bank-ID for å kunne bruke tjenesten

Ja, du må ha Bank-ID når du skal registrere deg i vår tjeneste.

Hva inneholder et kit for hjemmetesting?

Et av våre kit vil inneholde  alt du trenger for å ta en hjemmetest. Hvert kit inneholder 2 stk fingerprikker, tube(r) og retur konvolutt.

Hvor ofte bør jeg ta en test?

Vi anbefaler deg å ta testene halvårlig.

Hvor lang tid tar det fra jeg returnerer prøven til jeg mottar analysen?

Det vil ta mellom 3 og 5 virkedager fra du har sendt din første blodprøve til du kan se dine prøvesvar i Tigeni appen

Hvor lenge varer et medlemskap?

Et medlemskap varer i 12 mnd med automatisk fornyelse.

Vil jeg kunne se mine prøvesvar på min mobil?

Ja, du kan se resultatene dine i Tigeni appen.

Når på døgnet bør jeg ta testen?

Vi anbefaler deg å ta testen på fastende mage og morgenen

Hva skjer med blodprøven jeg sender?

Etter at vi har analysert din blodprøve vil restprøven bli destruert i henold til godkjent standard.

Vil jeg kunne sammeligne mine prøver over tid?

I appen vil du kunne se din utvikling fra de siste prøven du har tatt, motiverende og enkelt.

Hva skal jeg gjøre når jeg har mottat pakken?

Når du har mottat pakken så kan du sende inn prøven på mandager. NB! Husk å registrere Tube ID  på web eller i Tigeni appen og ta prøven på samme dag du postlegger den.

Kan jeg synkronisere med mine pulsklokke data?

Ja, du kan synkronisere dine pulsklokke data slik at de er tilgjengelig i Tigeni appen. Du må gi tilatelse i dine instillinger at du ønsker å dele dine pulsklokke data med Tigeni appen.

tigeni PARTNER

Samarbeidspartnere

Tigeni i samarbeidspartnere i helsevesen og innen logistikk

Kontakt oss

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?
Vi tar kontakt så fort som mulig etter at vi har mottatt din henvendelse!
Takk! Din henvendelse er mottatt.
Oops! Noe gikk galt... Vennligst prøv igjen.
tigeni dintero loader
closeLukk X
dintero payment

Vent litt, siden laster...

Bestill selvtest i dag

D-vitamin test og kalkulator
Beregn antall daglige enheter for å oppnå optimalt D-vitamin nivå for deg.

Tilbud
KASSE
Lukk
HurtiGkasse
This text will be changed
This text will be changed

Vipps

Betal på mobilen
Kr
0 00
Engangsbeløp

KORT

Betal med kort
Kr
0 00
Engangsbeløp

Delbetaling

Engangsbeløp for fakturagebyr tilkommer, kr %MPRICE%,- ved oppstart.
Pr mnd Kr
0 00
Total kr %PRICE% ,-

Forhåndsbetalt

fortsett registrering
uben betaling
Kr 0
Engangsbeløp
Norge +47
Beklager, for mange forsøk, prøv igjen litt senere.
there is will be purchase error.
delivery 1
delivery 2
Fyll ut alle felter og fullfør bestilling
Ugyldig e-post
Beklager, for mange forsøk, prøv igjen litt senere.
Ugyldig mobilnummer
Laboratoriet er sommerstengt og prøvetaking kan ikke utføres før etter 1. september.
Våre betingelser finner du
her
Ugyldig fødselsnummer (11 siffer)
Ugyldig fornavn
Ugyldig etternavn
Ugyldig adresse
Ugyldig postnummer
Ugyldig by
delivery 1
delivery 2
Levert ut
there is will be purchase error.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Inkluderer gratis levering :)
production