Om Tigeni

Tigeni AS

Tigeni er et norsk livsstils helseteknologi selskap som tilbyr og utvikler hjemmetesting som  forenkler å ta de vanligste blodprøvene med en fingerprikktest. 

 

Basert på resultatene gir vi veiledning til forbedring i et personlig helse dashbord på PC og mobil. Alle tester Tigeni tilbyr er klinisk testet av tredjepart.

Gjennom innovasjon og informasjon gir vi våre brukere motivasjon til en sunnere livsstil.

Kilder

Klikk på lenkene for å lese mer

Brukerhandboken.no  Analyse resultater sammenlignes med de skandinaviske referanseverdiene som er basert på Nasjonal Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi utarbeidet av NFMB, som også brukes av norske fastleger.

Helsenorge.no Deler av artikler og informasjonen i tjenesten er hentet fra helsenorge.no . Vi henviser til helsenorge.no samt dato, når artikkelen ble lagt inn i våre tjenester.

Standarder

Tjenestene som er levert fra Tigeni sine laboratorie partnere er i henhold til følgende standarder:

Våre laboratorie partnere er ISO Sertifisert og opererer innunder Europeiske standarder.
Laboratorie har medlemskap i SKML Dutch Foundation for Quality Assessment in Medical Laboratories.
https://www.skml.nl/en/home

Referanseverdier er basert NFMB, Norsk forening for medisinsk biokjemi publisert i Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. https://brukerhandboken.no/index.php

Logistikk og etterbehandling av prøver utføres i henhold til Forskrift om overføring av biobankmateriale til utlandet. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-26-511


Kapillære valideringsmetoder

Bakgrunn
Sammenligne analytiske resultater oppnådd fra venøst ​​blod opp mot analytiske resultater påvist fra kapillært blod dvs fra fingertuppen. De kapillære tubene inneholder lithium basert gel som fungerer som et antikoagulant.

Metode
Venøse og kapillære blodprøver tas på samme tidspunkt fra samme person hvor den venøse prøven analyseres innen 4 timer, og den kapillære prøven etter 120 timer. (5 dager). Et uavhengig ISO15189-sertifisert nederlandsk laboratorium utførte testingen på en Siemens Healthineers-plattform etter gjeldende ISO og Europeiske standarder.

Resultat og konklusjon
Resultatene ble sammenlignet ved hjelp av en alternativ metode-sammenligning i en EP-evaluerer og en korrelasjonsfaktor på ≥ 0,95 (95% nøyaktighet, eller høyere) ligger til grunn for akseptabelt likhet.
Alle analyser Tigeni tilbyr har en nøyaktighet på 95% eller høyere sammenlignet med de venøse prøvene som det ble sammenlignet med.