Kilder

Referanseverdier:

Brukerhandboken.no  Analyse resultater sammenlignes med de skandinaviske referanseverdiene som er basert på Nasjonal Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi utarbeidet av NFMB, som også brukes av norske fastleger.Helsenorge.no Deler av artikler og informasjonen i tjenesten er hentet fra helsenorge.no . Vi henviser til helsenorge.no samt dato, når artikkelen ble lagt inn i våre tjenester.

Standarder

Tjenestene som er levert fra Tigeni sine laboratorie partnere er i henhold til følgende standarder:

Våre laboratorie partnere er ISO Sertifisert og opererer innunder Europeiske standarder.
Laboratorie har medlemskap i SKML Dutch Foundation for Quality Assessment in Medical Laboratories.
https://www.skml.nl/en/home
Referanseverdier er basert NFMB, Norsk forening for medisinsk biokjemi publisert i Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. https://brukerhandboken.no/index.phpLogistikk og etterbehandling av prøver utføres i henhold til Forskrift om overføring av biobankmateriale til utlandet. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-26-511

Kapillære valideringsmetoder

Bakgrunn

Sammenligne analytiske resultater oppnådd fra venøst ​​blod opp mot analytiske resultater påvist fra kapillært blod dvs fra fingertuppen. De kapillære tubene inneholder lithium basert gel som fungerer som et antikoagulant.

Metode

Venøse og kapillære blodprøver tas på samme tidspunkt fra samme person hvor den venøse prøven analyseres innen 4 timer, og den kapillære prøven etter 120 timer. (5 dager). Et uavhengig ISO15189-sertifisert nederlandsk laboratorium utførte testingen på en Siemens Healthineers-plattform etter gjeldende ISO og Europeiske standarder.

Resultat og konklusjon

Resultatene ble sammenlignet ved hjelp av en alternativ metode-sammenligning i en EP-evaluerer og en korrelasjonsfaktor på ≥ 0,95 (95% nøyaktighet, eller høyere) ligger til grunn for akseptabelt likhet. Alle analyser Tigeni tilbyr har en nøyaktighet på 95% eller høyere sammenlignet med de venøse prøvene som det ble sammenlignet med.