Vilkår

Vilkår og betingelser for bruk av tjenesten

1 Selskapet

Tigeni AS er et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer: 922 058 490, vår adresse er: Hagaløkkveien 26, 1383 Asker, Norge.

2. Standard på Tigeni sine tester, tjenester og mobilapplikasjon

Alle tester er i henhold til EU sine til enhver tid gjeldende standard og normer. Alle referanseverdier er basert på NFMB, Norsk forening for medisinsk biokjemi publisert i Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Mobilapplikasjonen lastes ned på  Apple ™ App Store og Google ™ Play Store og er i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

3. Personvern og sletting av data

All person sensitive data vil bli behandlet i henhold til de enhver gjeldende regler for personvern i Norge og EU. Vi gjør kun bruk av kundens opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden. Vi behandler kundens personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. 

Tigeni har databehandleravtaler med våre underleverandører slik at informasjonssikkerheten er ivaretatt i henhold til EU/EØS sine retningslinjer..Kunden kan kreve innsyn i egne personopplysninger og kreve sine opplysninger slettet etter avsluttet bruk av tjenesten. 

Bruker kan selv slette sine data i mobilapplikasjonen. Slettingen vil ikke være reverserbar. Slettingen vil gjelde alle helse og pulsklokke data.

4. Kontakt og support

Alle henvendelser gjøres på mail eller chat. Svartid er innen påfølgende virkedag.Mail adressen er: post@tigeni.com

5. Medlemskap

I de tilfellene kjøpet er et årsmedlemskap så løper medlemskapet i 1 år. Kunden kan betale hele beløpet ved kontraktsinngåelse eller bli belastet pr mnd etter avtale.

6. Angrerett

Merk at Tigeni har varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur samt at utstyr og emballasje er tilpasset kundens innsendte opplysninger. Ved aktivering av første test/forsendelse med aktiveringskode og eller forpakning er brutt vil det ikke være mulig å heve kjøpet. Begrunnelse for dette unntak i Angrerettloven er fordi det ikke er mulig å selge varen til andre når aktiveringskoden er registrert og eller forpakning er brutt. Dersom forpakning ikke er brutt samt at aktiveringskode ikke er aktivert så vil kunden har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 i Angrerettloven innen 14 dager fra kjøpsdato. Kunden er ansvarlig for forsendelses kostnader i forbindelse med heving av kjøp. Angrerett betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8). Send oss en mail til: support@tigeni.com så vil vi sende deg et angrerettskjema.

7. Forsendelse av prøver

Alle prøver må returneres med vedlagt emballasje samt tuber. Alle prøver må leveres på postkontor eller butikk med posttjeneste. Retur emballasjen har en innebygget temperaturføler som monitorerer temperatur under transport. Dersom prøven ikke kan analyseres vil dette fremkomme før den analyseres i vårt laboratorium. Kunden vil da få beskjed om å ta en ny prøve uten videre kostnad.

8. Priser, betaling og levering

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet utenom om utgifter til eventuell returporto.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling.Dersom du har benyttet deg av Collector Bank sin betalingsløsning og har du spørsmål vedrørende henvender du deg til Collector.

Lvering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi kunden informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli

9. Passiv handling

Dersom kunde ikke henter ordren og forholder seg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Kunden vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til kunden i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen.

10. Feil eller mangler

Melding om feil og mangler ved produktene, tjenesten eller mobilapplikasjonen må overbringes oss skriftlig snarest. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss på mailadressen: post@tigeni.comTigeni er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes feil eller utelatelser i informasjon kunden har fått i forbindelse med tjenestene. Informasjon du finner via Tigeni sine tjenester erstatter ikke personlig kontakt mellom pasient og helsepersonell. Tigeni påtar seg ikke ansvar for skader av noen art som har sammenheng med bruk av innhold, tjenester eller lenker på nettsidene.Deler av tjenesten og mobilapplikasjonen er basert på innhenting av data fra tredjepart. Tigeni står ikke til ansvar dersom tredjeparts data skulle inneholde feil eller mangler.

11.Endring av nettside / app og brukervilkår

For å forbedre din bruk av tjenestene og mobilapplikasjonen vil Tigeni kunne komme til å gjøre fortløpende  endringer. Tigeni forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, og forandringer på tjenesten eller mobilapplikasjonen som Tigeni anser nødvendig. 

12. Force majeure

Er Tigeni forhindret fra å levere eller blir en slik leveringsplikt urimelig vanskelig som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendigheter når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, knapphet på transportmidler, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Tigeni fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller.

13. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Copyright

Alt innhold på nettsidene eller mobilapplikasjonen er Tigeni eller underleverandør av Tigeni sin eiendom og er beskyttet etter opphavsretts-, markedsførings- og varemerke lovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produkt navn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Tigeni sine nettsider under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er med skriftlig forhåndssamtykke fra Tigeni.

Vilkår, betingelser for bruk.

Bruk

1. Selskapet

Tigeni AS er et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer: 922 058 490, vår adresse er: Hagaløkkveien 26, 1383 Asker, Norge.


2. Standard på Tigeni sine tester og veiledning

All prøvetaking og veiledning er i henhold til EU sine til enhver tid gjeldende standard og normer. Alle referanseverdier er basert på NFMB, Norsk forening for medisinsk biokjemi publisert i Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi.


3. Personvern og data

All personsensitive data vil bli behandlet i henhold til de enhver gjeldende regler for personvern i Norge og EU. Vi gjør kun bruk av kundens opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden. Vi behandler kundens personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Kunden kan kreve innsyn i egne personopplysninger og kreve sine opplysninger slettet etter avsluttet bruk av tjenesten

.

4. Kontakt og support

Alle henvendelser gjøres på mail eller chat. Svartid er innen påfølgende virkedag.


5. Medlemskap

I de tilfellene kjøpet er et årsmedlemskap så løper medlemskapet i 1 år. Kunden kan betale hele beløpet ved kontraktsinngåelse eller bli belastet pr mnd etter avtale.


6. Angrerett

Merk at Tigeni har varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur samt at utstyr og emballasje er tilpasset kundens innsendte opplysninger. Ved aktivisering av første test/forsendelse med aktiveringskoden og eller forpakningen er brutt vil det ikke være mulig å heve kjøpet. Begrunnelsen for dette unntaket i Angrerettloven er fordi det ikke er mulig å selge varen til andre når aktiveringskoden er registrert og eller forpakningen er brutt. Dersom forpakningen ikke er brutt samt at aktiveringskoden ikke er aktivert så vil kunden har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 i Angrerettloven innen 14 dager fra kjøpsdato. Kunden er ansvarlig for forsendelses kostnader i forbindelse med heving av kjøp. Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8). Send oss en mail til: support@tigeni.com så vil vi sende deg et angrerettskjema.


7. Forsendelse av prøver

Alle prøver må returneres med vedlagt emballasje samt tuber. Alle prøver må leveres på postkontor eller butikk med posttjeneste. Tubene har en innebygget temperaturføler som monitorerer temperatur under transport. Dersom prøven ikke kan analyseres vil dette fremkomme før den analyseres i vårt laboratorium. Kunden vil da få beskjed om å ta en ny prøve uten videre kostnad.


8. Priser, betaling og levering

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling.

Dersom du har benyttet deg av Collector Bank sin betalingsløsning og har spørsmål vedrørende dette kan du gå til : https://www.collector.no/kundeservice/handlet-med-faktura/

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi kunden informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg dersom kunden sier opp avtalen før pakken hente dersom postoppkrav benyttes.


9. Passiv handling

Dersom kunden ikke henter ordren og forholder seg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Kunden vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til kunden i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen.


10. Feil eller mangler

Melding om feil og mangler ved produktene må overbringes oss skriftlig snarest. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig..

Tigeni er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes feil eller utelatelser i informasjon kunden har fått i forbindelse med tjenestene. Informasjon du finner via Tigeni sine tjenester erstatter ikke personlig kontakt mellom pasient og helsepersonell. Tigeni påtar seg ikke ansvar for skader av noen art som har sammenheng med bruk av innhold, tjenester eller lenker på nettsidene.


11. Force majeure

Er Tigeni forhindret fra å levere eller blir en slik leveringsplikt urimelig vanskelig som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, knapphet på transportmidler, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Tigeni fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller.


12. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.


Copyright

Alt innhold på nettsidene er Tigeni eller underleverandør av Tigeni sin eiendom og er beskyttet etter opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Tigeni sine nettsider under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er med skriftlig forhåndssamtykke fra Tigeni.

Vilkår Kritisk Sykdomsforsikring for medlemmer

Gjelder fra 2020-01-01

1. Forsikringens omfang og begrensninger 1
1.1.1 Hjerteinfarkt 1
1.1.2 Hjerneslag 2
1.1.3. Kreft 2
1.1.4 Multippel sklerose 2
2. Generelle Begrensninger 3
3. Opphør 3
4. Utbetaling 3
5. Spesielle frister 3
5.1. Frist for å gi melding om forsikringstilfelle 3
5.2. Frist for å foreta rettslige skritt 3
6. Medisinske faguttrykk 3


1. Forsikringens omfang og begrensninger

Forsikringen ”Kritisk Sykdom” er en sykeforsikring hvor forsikringssummen utbetales dersom forsikrede i forsikringstiden får konstatert en av de omfattede sykdommene/diagnosene, opplistet i punktene under


1.1.1 Hjerteinfarkt

Død av en del av hjertemuskulaturen som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av ferske forandringer, typisk for hjerteinfarkt ved EKG og utsagnskraftig økning av hjertemarkører. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium

.

1.1.2 Hjerneslag

Rask utvikling (innen 72 timer) av kliniske tegn på lokalisert forstyrrelse av hjernens funksjon, med tegn på permanent skade bekreftet av lege tidligst 6 uker etter hendelsen. Årsaken skal være hjerneblødning, blødning mellom hjernehinnene eller hjerneinfarkt som skal være bekreftet ved CT eller MR. I tvilstilfelle skal diagnosen bekreftes av nevrolog.

Forsikringen dekker ikke:

● hjerneskade som følge av generell svikt i tilførsel av blod/ oksygen til hjernen selv om kravene i definisjonen av hjerneslag er oppfylt.

● hjerneskade som følge av infeksjonssykdommer, arterie betennelse (arteritt) av alle slag, svulster ut over det som er definert i vilkårene under kreft og hjernesvulst, skader/ulykker eller migrene selv om definisjonene for hjerneslag er oppfylt.

● demens forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen.

● vaskulær sykdom som affiserer synsnerven eller øyet, hørsel-/balansenerven eller tilhørende sanseorgan (labyrinten med høreorganet og likevektsorganet), samt enhver isolert skade av likevektsapparatet for øvrig (sentral eller perifer vestibulær affeksjon).

1.1.3. Kreft

Tilstedeværelse av ondartet svulst (en svulst som ikke er innkapslet og har egenskap at den kan infiltrere og danne metastaser). Inkludert i kreftdiagnosen er også leukemi og maligne lymfomer. Diagnosen må underbygges med histologisk beskrivelse av malignitet.

Forsikringen dekker ikke:

● enhver hudkreft (inklusive leppe). Maligne melanomer som har en tykkelse over 0,5 mm er likevel dekket.

● alle svulster som er histologisk beskrevet som pre-maligne eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ.

Spesielt betyr dette at følgende tilstander ikke dekkes:

● i urinblære og i tykktarm/endetarm dekkes ikke svulster som ikke vokser inn i muscularis (T1 N0 M0, eller lavere i klassifiseringssystemet TNM)

● i prostata dekkes ikke svulster som ikke er palpable eller påvisbare ved billeddiagnostikk (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM)

Behandlingskrevende prostatakreft er likevel dekket.

● i livmorhals (cervix uteri) dekkes ikke cancer in situ (Tis eller lavere i klassifiseringssystemer TNM)

Intraductal cancer mamma er likevel dekket.

1.1.4 Multippel sklerose

Uomtvistelig diagnostisert multippel sklerose. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi. Forsikrede må ha nevrologiske utfall som har vart i mer enn seks måneder, eller i det minste ha hatt ett tilbakefall av slike utfall. Diagnosen må verifiseres ved typiske symptomer på demyelinisering og svekkelse av bevegelse
og følelse samt ved MR-undersøkelse.


2. Generelle Begrensninger

Det er en forutsetning for utbetaling at forsikringen er i kraft og at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste.

Selskapets ansvar omfatter ikke:
a. Kritisk sykdom som er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen 3 måneder etter at forsikrings søknaden ble underskrevet (symptom periode).

b. Kritisk sykdom som selskapet har reservert seg mot i forsikringsbeviset.

c. Kritisk sykdom som er en følge av sykdom/lidelse som den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt eller forverret, jf. bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 13-9.

Se i tillegg begrensningene i de generelle vilkårene


3. Opphør

Forsikringen Kritisk Sykdom opphører

● senest 31.12 det året forsikrede fyller 67 år
● ved utbetaling av en erstatning,
● ved symptom i symptom perioden.


4. Utbetaling

Forsikringen utbetales til forsikringstaker i samsvar med reglene i forsikringsavtaleloven § 15-1 dersom ikke særskilt begunstiget er oppnevnt.


5. Spesielle frister


5.1. Frist for å gi melding om forsikringstilfelle

Selskapet er fri for ansvar hvis kravstilleren ikke har meddelt kravet til selskapet innen ett år etter at vedkommende fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf. bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 18-5.


5.2. Frist for å foreta rettslige skritt

Selskapet er fri for ansvar hvis kravstilleren ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den dag selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jf. bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 18-5.

6. Medisinske faguttrykk

Vilkårene for Kritisk Sykdom inneholder en del medisinske faguttrykk.  Eir Försäkring AB eller legen din.

Kontakt oss

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?
Vi tar kontakt så fort som mulig når vi har mottatt din henvendelse.
Takk! Din henvendelse er mottatt.
Oops! Noe gikk galt... Vennligst prøv igjen.