Vilkår og betingelser

1. Selskapet

Tigeni AS er et selskap registrert i Norge med organisasjonsnummer: 922 058 490, vår adresse er: Hagaløkkveien 26, 1383 Asker, Norge.


2. Standard på Tigeni sine tester og veiledning

All prøvetaking og veiledning er i henhold til EU sine til enhver tid gjeldende standard og normer. Alle referanseverdier er basert på NFMB, Norsk forening for medisinsk biokjemi publisert i Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi.


3. Personvern og data

All personsensitive data vil bli behandlet i henhold til de enhver gjeldende regler for personvern i Norge og EU. Vi gjør kun bruk av kundens opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden. Vi behandler kundens personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Kunden kan kreve innsyn i egne personopplysninger og kreve sine opplysninger slettet etter avsluttet bruk av tjenesten

.

4. Kontakt og support

Alle henvendelser gjøres på mail eller chat. Svartid er innen påfølgende virkedag.


5. Medlemskap

I de tilfellene kjøpet er et årsmedlemskap så løper medlemskapet i 1 år. Kunden kan betale hele beløpet ved kontraktsinngåelse eller bli belastet pr mnd etter avtale.


6. Angrerett

Merk at Tigeni har varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur samt at utstyr og emballasje er tilpasset kundens innsendte opplysninger. Ved aktivisering av første test/forsendelse med aktiveringskoden og eller forpakningen er brutt vil det ikke være mulig å heve kjøpet. Begrunnelsen for dette unntaket i Angrerettloven er fordi det ikke er mulig å selge varen til andre når aktiveringskoden er registrert og eller forpakningen er brutt. Dersom forpakningen ikke er brutt samt at aktiveringskoden ikke er aktivert så vil kunden har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 i Angrerettloven innen 14 dager fra kjøpsdato. Kunden er ansvarlig for forsendelses kostnader i forbindelse med heving av kjøp. Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8). Send oss en mail til: support@tigeni.com så vil vi sende deg et angrerettskjema.


7. Forsendelse av prøver

Alle prøver må returneres med vedlagt emballasje samt tuber. Alle prøver må leveres på postkontor eller butikk med posttjeneste. Tubene har en innebygget temperaturføler som monitorerer temperatur under transport. Dersom prøven ikke kan analyseres vil dette fremkomme før den analyseres i vårt laboratorium. Kunden vil da få beskjed om å ta en ny prøve uten videre kostnad.


8. Priser, betaling og levering

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling.

Dersom du har benyttet deg av Collector Bank sin betalingsløsning og har spørsmål vedrørende dette kan du gå til : https://www.collector.no/kundeservice/handlet-med-faktura/

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi kunden informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg dersom kunden sier opp avtalen før pakken hente dersom postoppkrav benyttes.


9. Passiv handling

Dersom kunden ikke henter ordren og forholder seg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Kunden vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til kunden i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen.


10. Feil eller mangler

Melding om feil og mangler ved produktene må overbringes oss skriftlig snarest. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig..

Tigeni er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes feil eller utelatelser i informasjon kunden har fått i forbindelse med tjenestene. Informasjon du finner via Tigeni sine tjenester erstatter ikke personlig kontakt mellom pasient og helsepersonell. Tigeni påtar seg ikke ansvar for skader av noen art som har sammenheng med bruk av innhold, tjenester eller lenker på nettsidene.


11. Force majeure

Er Tigeni forhindret fra å levere eller blir en slik leveringsplikt urimelig vanskelig som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, knapphet på transportmidler, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Tigeni fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller.


12. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.


Copyright

Alt innhold på nettsidene er Tigeni eller underleverandør av Tigeni sin eiendom og er beskyttet etter opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Tigeni sine nettsider under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er med skriftlig forhåndssamtykke fra Tigeni.

Kontakt oss

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?
Vi tar kontakt så fort som mulig når vi har mottatt din henvendelse.
Takk! Din henvendelse er mottatt.
Oops! Noe gikk galt... Vennligst prøv igjen.