D-vitamin og covid-19

Ta D-Vitamin testen

* Sjekk ditt D-Vitamin-nivå med en enkel selvtest.
* Kun et lite stikk i fingeren
* Send prøven i posten
* Se dine resultater på PC eller mobil
* Oppfølging med videokonsultasjon ved behov

Kr 289 - VIPPS / Kort

Tilbudet gjelder frem til 01.10.2020

D-vitamin og covid-19

Har du et optimalt
D-vitamin-nivå?

* Sjekk ditt D-Vitamin-nivå med en enkel selvtest.
* Kun et lite stikk i fingeren
* Send prøven i posten
* Se dine resultater på PC eller mobil
* Oppfølging med videokonsultasjon ved behov

Kr 289 - VIPPS / Kort

Tilbudet gjelder frem til 01.10.2020

D-vitamin og covid-19

Har du et optimalt
D-vitamin-nivå?

* Sjekk ditt D-Vitamin-nivå med en enkel selvtest.
* Kun et lite stikk i fingeren
* Send prøven i posten
* Se dine resultater på PC eller mobil
* Oppfølging med videokonsultasjon ved behov

Kr 489 - VIPPS / Kort

Tilbudet gjelder frem til 01.10.2020

Covid-19

D-vitamin og
Covid-19

Nivået av D-vitamin kan ifølge studier utgjøre forskjellen på et mildt og et alvorlig sykdomsforløp.

D-vitamin kalkulator

Ditt
‍D-vitaminnivå

Med vår D-vitamin test og kalkulator gir vi deg råd om hvor mye D-vitaminer du må ta for å raskt oppnå optimale verdier.

ISO sertifisert

Trygt og
enkelt

Testen analyseres på et laboratorium med samme høye ISO-standard som det offentlige helsevesenet benytter, resultater  kontrolleres av lege

Kalkuler optimalt D-vitamin inntak

Kalkulatoren er et estimat på hvor lang tid det tar for å oppnå optimale verdier, 125 til mnol/L. i forbindelse med COVID-19

Vekt, alder, hvilket nivå en ligger på før dosering, evne til opptak og eventuelle tilleggssykdommer avgjør hvor raskt du kommer opp i optimale verdier.

Kilder og retningslinjer D-vitamin kalkulator
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20139241
(Lenneke van Groningen 1, Susanne Opdenoordt, Adriaan van Sorge, Darryl Telting, Astrid Giesen, Hans de Boer)

Kalkuler optimalt D-vitamin inntak

Kalkulatoren er et estimat på hvor lang tid det tar for å oppnå optimale verdier, 125 til mnol/L i forbindelse med COVID-19

Vekt, alder, hvilket nivå en ligger på før dosering, evne til opptak og eventuelle tilleggssykdommer avgjør hvor raskt du kommer opp i optimale verdier.

Kilder og retningslinjer D-vitamin kalkulator
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20139241
(Lenneke van Groningen 1, Susanne Opdenoordt, Adriaan van Sorge, Darryl Telting, Astrid Giesen, Hans de Boer)

D-vitamin selvtest

TIGENI TILBYR ENGANGSTEST OG PERIODISKE SELVTESTER

Bestill testen her

Testen leveres til deg i posten og inkluderer alt du trenger til å gjennomføre testen og returnere prøven til laboratoriet

1 fingerprikktest
water drop
Hjemmetester-kit

1 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Vitamin-D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
D-vitamin test
TILBUD
kr 289,-
Engangsbeløp
1 Selvtest,
Før 489, Spar kr 200,-
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål

D-vitamin selvtest

TIGENI TILBYR ENGANGSTEST OG PERIODISKE SELVTESTER
D-vitamin test
TILBUD
kr  489,-
1 Selvtest,
Før 689, Spar kr 200,-
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Engangsbeløp

Bestill testen her

Testen leveres til deg i posten og inkluderer alt du trenger til å gjennomføre testen og returnere prøven til laboratoriet

1 fingerprikktest
water drop
Hjemmetester-kit

1 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Vitamin-D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
D-vitamin og covid-19

Dr Dag Olav Berntsen

Ifølge allmennlege og bedriftslege Dag Olav Berntsen, som er medisinsk ansvarlig i Mosaic Medical A/S, har tilstrekkelige nivåer av vitamin D i kroppen lenge vært knyttet til et velfungerende immunforsvar.

Nye studier viser at et nivå av som ligger optimalt innenfor det anbefalte referanseområdet, har en positiv effekt når det kommer til kroppens evne til å tåle en Covid-19-infeksjon, forteller Berntsen.-
I min daglige kliniske praksis anbefaler og tilser jeg at alle mine pasienter i tiden fremover har optimale nivåer av vitamin D.

Hos Tigeni har du nå muligheten til å ha kontroll på ditt eget D-vitaminnivå uten å måtte oppsøke legekontor.Dag Olav BerntsenMedisinsk ansvarlig i Mosaic Medical AS

D-vitamin og covid-19

Dr Dag Olav Berntsen

Ifølge allmennlege og bedriftslege Dag Olav Berntsen, som er medisinsk ansvarlig i Mosaic Medical A/S, har tilstrekkelige nivåer av vitamin D i kroppen lenge vært knyttet til et velfungerende immunforsvar.

Nye studier viser at et nivå av som ligger optimalt innenfor det anbefalte referanseområdet, har en positiv effekt når det kommer til kroppens evne til å tåle en Covid-19-infeksjon, forteller Berntsen.-
I min daglige kliniske praksis anbefaler og tilser jeg at alle mine pasienter i tiden fremover har optimale nivåer av vitamin D.

Hos Tigeni har du nå muligheten til å ha kontroll på ditt eget D-vitaminnivå uten å måtte oppsøke legekontor.Dag Olav BerntsenMedisinsk ansvarlig i Mosaic Medical AS

Vitamin-D kalkulator

Responsen på D-vitamin inntak er individuelt.

Vekt, alder, hvilket nivå en ligger på før dosering, evne til opptak og eventuelle tilleggssykdommer avgjør hvor raskt du kommer opp i optimale verdier.


Derfor er det viktig å ta en test for å vite dine verdier samt en oppfølgende test etter 3 mnd for eventuell behov for å justere dosering av D-vitamin inntak.


Kalkulatoren er et estimat på hvor lang tid det kan ta for å komme opp til optimale verdier.  Husk at maksimal anbefalt døgndose er maksimum 100µg i 3 måneder om du har lave verdier.

D-vitamin kalkulatoren er tilgjengelig for deg når du har mottatt dine første resultater.

D-Vitamin
kalkulator

Responsen på D-vitamin inntak er individuelt.

Vekt, alder, hvilket nivå en ligger på før dosering,evne til opptak og eventuelle tilleggssykdommer avgjør hvor raskt du kommer opp i optimale verdier.


Derfor er det viktig å ta en test for å vite dine verdier samt en oppfølgende test etter 3 mnd for eventuell behov for å justere dosering av D-vitamin inntak.


Kalkulatoren er et estimat på hvor lang tid det kan ta for å komme opp til optimale verdier.  Husk at maksimal anbefalt døgndose er maksimum 100µg i 3 måneder om du har lave verdier.

D-vitamin kalkulatoren er tilgjengelig for deg når du har mottatt dine første resultater.

HJEMMETEST

Et lite stikk i fingeren

En D-vitamin selvtest hos Tigeni, vil konstatere om du er på riktig nivå slik at du eventuelt gjøre nødvendig tiltak for å få optimale verdier.

VITAMIN D VERDIER

Få optimale verdier, unngå

Symptomer:
Svekket immunsystem
Smerter i muskler og ledd
Slapphet, spesielt i årstiden med lite sol, Trøtthet

ISO sertifisert

Trygt og
enkelt

Testen analyseres på et laboratorium med samme høye ISO-standard som det offentlige helsevesenet benytter, resultater  kontrolleres av lege

- Tigeni tilbyr et nytt og spennende helsekonsept, som er tuftet på faglighet,
de har etablert en digital helseplattform som vi applauderer og som vi har tro på at er en del av fremtidens helsetilbud.

Kari Lise Eidjar, — Legevakt Vest AS

kari lise eidjar - Daglig leder legevakt vest

Legevakt Vest

Tigeni og Legevakt Vest har inngått et samarbeid der vi skal bistå Tigeni med målrettet medisinsk oppfølging via videokonsultasjoner. Vi kvalitetssikrer og risikovurderer også helsetjenestene som tilbys.

Tigeni tilbyr et nytt og spennende helsekonsept, som er tuftet på faglighet, de har etablert en plattform som vi applauderer og som vi har tro på at er en del av fremtidens helsetilbud ut mot bedrifter og privatpersoner.

kari lise eidjar - Daglig leder legevakt vest

Legevakt Vest

Tigeni og Legevakt Vest har inngått et samarbeid der vi skal bistå Tigeni med målrettet medisinsk oppfølging via videokonsultasjoner. Vi kvalitetssikrer og risikovurderer også helsetjenestene som tilbys.

Tigeni tilbyr et nytt og spennende helsekonsept, som er tuftet på faglighet, de har etablert en plattform som vi applauderer og som vi har tro på at er en del av fremtidens helsetilbud ut mot bedrifter og privatpersoner.

Kan D-vitamin være forebyggende mot infeksjoner?

D-vitamin og Covid-19

I den siste tiden har flere fagpersoner og medisinske publikasjoner som The Lancet og NCBI antydet at  D-Vitamin kan spille en rolle i sammenheng med COVID-19 og anbefaler å ligge opp mot 125 mnol/L

Artiklene sier at ved optimale verdier vil man ha mindre risiko for å bli syk, samt mindre risiko for et alvorlig sykdomsforløp av en Covid-19 infeksjon dersom du blir smittet.

At eldre og kronisk syke er ekstra sårbare for Covid-19 viruset kan ha en sammenheng at disse gruppene ofte har lavere D-vitamin-nivåer.

Med vår D-vitamin test kan du enkelt finne ut av dine verdier og med vår kalkulator kan du enkelt få informasjon på hva som skal til for å få optimale verdier.


Den beste måten å finne ut om du har lave verdier er å ta en fingerprikkprøve. Prøven vil gi svar på om du har optimale nivåer.

Hva er normale  verdier?

De skandinaviske referanseverdiene er mellom 50 og 125 mnol/L

Under 25 mnol/L er Uttalt mangel

Mellom 25 og 50 mnol/L er moderat til lett mangel

Mellom 75 og 125 mnol/L er godt nivå

Mellom 126 til 375 mnol/L er høyt nivå

Over 375 mnol/L fare for toksisk effekt


Kilde: Carlsson M. D.vitamin. En medisinsk överblick. Lund: Studentlitteratur AB; 2013

Den beste måten å finne ut om du har lave verdier er å ta en fingerprikkprøve. Prøven vil gi svar på om du har optimale nivåer.

Slik gjennomfører du D-vitamin testen

  1. Vi sender deg et testkit som inneholder alt du trenger for å gjennomføre testen og returnere den til oss.
  2. Du utfører testen i ro og mak i ditt eget hjem, og sender den tilbake til oss i den medfølgende returkonvolutten. 
  3. Testen analyseres hos en av Tigenis ISO sertifiserte og CE godkjente laboratoriepartnere, og i tråd med de til enhver tid gjeldende standarder i norsk helsevesen. Tigeni er en formidler av helsetjenester og formidler  behandlere som er godkjent i henhold til Lov om Helsepersonell 
  4. Resultatene dine vurderes av en  norsk allmennpraktiserende lege.
  5. Innen 5 virkedager fra du sendte inn testen får du beskjed fra oss om at resultatene er klare. Du logger inn via din mobil eller PC for å se testresultatene og hvordan du scorer sammenlignet med normalfordelingen i den norske befolkningen, legens vurderinger og dine personlige kostholds- og treningstips for en bedre helse.

That’s it! Hvis du er fornøyd med produktet og er interessert i å følge med på hvordan verdiene dine utvikler seg over tid bør du ta en titt på ett av våre abonnement. Abonnementene inkluderer også andre fordeler som gratis legekonsultasjoner og helseforsikringer. Les mer om våre abonnementer.


Fastlegene tilbyr i utgangspunktet tester som inkluderer D-vitamin-nivåer, men kun til personer i risikosonene, eller der det allerede er mistanke om sykdom. Ved å bestille testen hos oss blir du i stand til å oppdage potensielle utfordringer på et tidligere stadie, i god til før det utvikler seg til et problem.


Kilder D-vitamin og Covid-19
mdpi.com

thelancet.com

Kilder og retningslinjer D-vitamin kalkulator
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20139241
(Lenneke van Groningen 1, Susanne Opdenoordt, Adriaan van Sorge, Darryl Telting, Astrid Giesen, Hans de Boer)

Merk: Vekt, alder, hvilket nivå en ligger på før dosering, evne til opptak og eventuelle tilleggssykdommer avgjør hvor

raskt du kommer opp i optimale verdier.

Derfor er det viktig å ta en test for å vite dine verdier samt en oppfølgende test etter 3 mnd for eventuell behov for å justere dosering av D-vitamin inntak. Kalkulatoren er kun et estimat på hvor lang tid det kan ta for å komme opp til optimale verdier.  Husk at maksimal anbefalt døgndose er maksimum 100µg i 3 måneder om du har lave verdier.


Velg selvtest

TIGENI TILBYR ENGANGSTEST OG PERIODISKE TESTER MED MEDLEMSKAP
D-vitamin
test
TILBUD
489
Engangsbeløp
1 Selvtest,
Før 789, Spar 200
t.o.m 01/10/2020
Bestill
‍VIPPS/ Kort
1 fingerprikktest
water drop
Hjemmetester-kit

1 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Vitamin-D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Standard
test
TILBUD
789
Engangsbeløp
1 Selvtest,
Før 989, Spar 200
t.o.m 01/10/2020
Bestill
VIPPS / Kort
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
1 fingerprikktester
water drop
Hjemmetester-kit

2 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje for retur av prøve hver 6 måned.

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Halvårs
test
PR MND
248
Pr Måned + gebyr
2 Halvårstester, akutt sykdomsforsikring og
2 legekonsultasjoner
Bestill
FAKTURA
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin D

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Blodtall
Blodtall

Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hvite blodlegemer
Blodplater

spørsmål
4 fingerprikktester
water drop
Hjemmetester-kit

4 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje for retur av prøve hver 3 måned.

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

B 12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
2 Legekonsultasjoner
rød sjekk
Legekonsultasjon

2 x Videkonsultasjon med lege

spørsmål
Forsikring
hjerte
Akutt sykdoms-forsikring

12 Mnd - Oppad begrenset
til NOK 50 000

spørsmål

Velg selvtest

TIGENI TILBYR ENGANGSTEST OG PERIODISKE TESTER MED MEDLEMSKAP
D-vitamin
test
TILBUD
489
Engangsbeløp
1 Selvtest,
Før 789, Spar 200
t.o.m 01/10/2020
Bestill
‍VIPPS/ Kort
1 fingerprikktest
water drop
Hjemmetester-kit

1 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Vitamin-D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål

Velg selvtest

TIGENI TILBYR ENGANGSTEST OG PERIODISKE TESTER MED MEDLEMSKAP
Engangs-
test
TILBUD
789
Engangsbeløp
1 Selvtest,
Før 989, Spar 200
t.o.m 01/10/2020
Ja takk, betal med:
‍VIPPS
/ Kort
1 fingerprikktest
water drop
Hjemmetester-kit

1 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Halvårs-
tester
NOK
248
Pr Måned + gebyr
2 Halvårstester, akutt sykdomsforsikring og
2 legekonsultasjoner
Ja takk,
bli medlem, betal med: faktura
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
2 fingerprikktester
water drop
Hjemmetester-kit

2 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje for retur av prøve hver 6 måned.

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

Vitamin B12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
2 Legekonsultasjoner
rød sjekk
Legekonsultasjon

2 x Videkonsultasjon med lege

spørsmål
Forsikring
hjerte
Akutt sykdoms-forsikring

12 Mnd - Oppad begrenset
til NOK 50 000

spørsmål
Kvartals-
tester
NOK
298
Pr Måned + gebyr
4 Kvartalstester, akutt sykdomsforsikring og
2 legekonsultasjoner
Ja takk,
bli medlem, betal med: Faktura
Diabetes
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Lever
Lever

ALAT
Gamma GT

spørsmål
Nyre
Nyre

GFR
Kreatinin

spørsmål
Vitamin B12
Vitamin B12

Vitamin D

spørsmål
Jern
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Magnesium

Magnesium

spørsmål
Blodtall
Blodtall

Hemoglobin
Røde blodlegemer
Hvite blodlegemer
Blodplater

spørsmål
4 fingerprikktester
water drop
Hjemmetester-kit

4 stk  fingerprikktester kit, inkludert
returemballasje for retur av prøve hver 3 måned.

spørsmål
Analyse og resultat
Analyse og resultat
Analyse og resultat

Analyse og resultat kontrollert av lege

spørsmål
Konsultasjon
rød sjekk
Legekonsultasjon

Videokonsultasjon med lege ved mulig diagnose

spørsmål
Diabetes
Yes check
Diabetes

Diabetes HbA1c

spørsmål
Kolesterol
Yes check
Kolesterol

Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL kolesterol
Triglyserider

spørsmål
Vitamin D
Yes check
Vitamin D

Vitamin D

spørsmål
Vitamin B12
Yes check
Vitamin B12

B 12

spørsmål
Jern
Yes check
Jern

Jern

spørsmål
Magnesium
Yes check
Magnesium

Magnesium

spørsmål
2 Legekonsultasjoner
rød sjekk
Legekonsultasjon

2 x Videkonsultasjon med lege

spørsmål
Forsikring
hjerte
Akutt sykdoms-forsikring

12 Mnd - Oppad begrenset
til NOK 50 000

spørsmål

Hva er D-vitamin

D-vitamin er unikt da det fungerer både som et vitamin og som et hormon med flere forskjellige funksjoner i kroppen. Den viktigste funksjonen er at det sørger for opptak av kalsium fra maten vi spiser.  Studier viser også at D-vitaminer er viktig for aktiveringen av immunforsvaret og andre funksjoner i kroppen.

Hva kan D-vitamin mangel føre til?

Mangel kan føre til  helseplager som:


  • Svekket immunsystem
  • Smerter i muskler og ledd
  • Slapphet, spesielt i årstiden med lite sol.
  • Ofte trøtt


Kjenner du deg igjen i to av disse helseplagene, da bør du sjekke ditt nivå. Symptomene kan være vage, og det kan være vanskelig å merke lave verdier

D-vitamin er også viktig for en god bein- og tannhelse. D-vitaminet er derfor viktig for å unngå beinskjørhet senere i livet.

Lett D-vitamin mangel medfører økt risiko for benskjørhet og benbrudd, for eksempel lårhalsbrudd.  Uttalt D-vitamin mangel er relativt sjelden og oftest forårsaket av tarmsykdom med mangelfullt opptak av næringsstoffer (malabsorpsjon) eller svært ensidig kost.

Kilder til D-vitamin

D-vitamin er det eneste vitaminet, som kroppen, under de rette forutsetninger kan produsere selv. Dette skjer ved eksponering for sollys. Sollys er en god kilde til D-vitamin

Her i Norden kan det bli lite sol på grunn av korte dager. Viktigste enæringskilde er fet fisk, tran, beriket melk, egg og ost


Selv ved et normalt kosthold kan det være vanskelig å få i seg nok D-vitamin.
Daglig bruk av tran anbefales derfor i vinterhalvåret for alle som ikke dekker behovet via kostholdet. For de som ikke kan eller vil ta tran, finnes det D-vitamin dråper eller tabletter som kan kjøpes på apotek uten resept.

konsultasjon med lege ved behov er inkludert

Samarbeid med Helse Privat AS

Sammen med Helse Privat gir vi deg rask tilgang til leger, legespesialister og andre spesialiserte helseaktører ved behov.

Snakk med erfarne leger og spesialister.
Få medisinske råd, resepter eller henvisninger via video. Tlf 22 20 90 00

Det er kjempespennende å kunne følge med på hva som skjer i kroppen min, og monitorere min egen helse. Håper de vil legge til flere tester etterhvert.

Monica, 43
Økonom Akershus

Jeg liker ideen om å ‘eie min egen helse’, og kunne måle mine blodverdier på egenhånd.

Kjell, 48
Siviløkonom, Akershus

Utrolig enkelt og brukervennlig. Det føles trygt at jeg enkelt kan følge med og forbedre egen helse.

Hilde, 38
Lærer, Vestfold

I begynnelsen var det litt skummelt å skulle stikke meg selv i fingeren, men det gikk overraskende lett.

Kaja, 25
Student, Oslo

Jeg er veldig opptatt av trening og helse, så for meg er det veldig verdifullt å kunne følge med på mine verdier.

Ruth, 43
Pedagog, Oslo

Som relativt fersk veganer har det vært viktig for meg å holde et øye med verdiene mine for å forsikre meg om at jeg får i meg de næringsstoffene jeg trenger for å være frisk og rask. Her er Tigeni en utrolig god ressurs, og mye mer lettvint enn å testes på et legekontor

Nathalie, 32
Sosionom, Oslo

Hva sies om oss

Ofte stilte spørsmål

FINNER DU IKKE SVARET DU LETER ETTER?
SEND OSS EN E-POST
Er sikkerheten ivaretatt med Tigeni
Alle dine tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre.

Vi verken deler eller selger dine biologiske data til tredjepart. Dine data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene i forbindlese med ditt medlemskap.

Hva inneholder en pakke for hjemmetesting?
En pakke fra oss vil inneholde 4 test Kit  for totalt 1 års medelmskap.

Hvert kit inneholder 2 stk fingerprikker, tube(r), frankert returkonvolutt samt bruksanvisning. Alt du trenger for å utføre blodprøven selv.

Hvor ofte bør jeg ta en test?
Vi anbefaler deg å ta testen hvert kvartal
Hvor lang tid tar det fra jeg sender testen til jeg kan se mine resultater i dashboardet?
3-5 dager

Det vil ta mellom 3 og 5 dager fra du har sendt din første blodprøve til du kan se dine blod verdier i dashboardet

Hvor lenge varer et medlemskap?
Et medlemskap varer i 12 mnd

Et medlemskap varer i 12 mnd med automatisk fornyelse dersom du ikke sier opp 1 mnd før abonnementets utløp

Vil jeg kunne se mine resultater på min mobil?
Tjenesten er tilpasset Android og iPhone telefoner samt PC
Når på døgnet bør jeg ta testen?
Vi anbefaler deg å ta testen om morgenen før frokost
Hva skjer med blodprøven jeg sender?
Etter at vi har analysert din blodprøve vil restprøven bli destruert i henold til godkjent standard
Vil jeg kunne sammeligne mine prøver over tid?
I ditt personlig dashboard vil du kunne se din utvikling fra de siste prøvene du har tatt, motiverende og enkelt.
Hva skal jeg gjøre når jeg har mottat pakken?
Når du har mottatt pakkene kan du ta prøver kvartalsvis og returnere til oss. OBS kun mandager og tirsdager.

NB! Husk å registrere tuben og ta prøven på samme dag du postlegger den.

Vi tar sikkerhet og personvern på alvor.

Alle tester og medisinske data er beskyttet, private og sikre. Vi verken deler eller selger biologiske data til tredjepart. Data blir kun brukt til å kunne utføre tjenestene.

tigeni PARTNER

Samarbeidspartnere

Tigeni i samarbeidspartnere i helsevesen og innen logistikk

BESTILL VITAMIN-D SELVTEST 489,-
BESTILL VITAMIN-D SELVTEST 289,-
SELVTEST
VITAMIN-D
Kr 489, -
VIPPS / KORT
SELVTEST D-VITAMIN
Kr 489, - VIPPS / KORT
Lukk X

Vent litt, siden laster...