What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Antistoff-test: Koronavirus

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com

Vil du vite hvor mye antistoffer du har? Dette kan du finne ut av ved å teste om du har antistoffer mot coronavirus med vår antistoff test. Testen tar du på egenhånd hjemme. En test for å se om du har antistoffer er aktuelt for deg som mistenker å ha gjennomgått infeksjon, har hatt Covid-19, eller har tatt vaksine og ønsker å sjekke hvor mye antistoffer du har. 

Bestill antistoff-test 


En antistoff-test kan påvise om du har antistoffer i kroppen etter å ha vært smittet av Covid-19 (SARS-CoV-2) eller etter du har tatt vaksine. Testen vil også vise om du har vært smittet og gi deg informasjon om tidligere symptomer skyldtes korona.

Hvem kan ta en antistofftest for koronavirus? 

Har man i en periode hatt symptomer forenlige med en infeksjon av koronaviruset (SARS-CoV-2), vil det være nyttig å teste seg for å se om man har utviklet antistoffer. Har du blitt smittet og hatt Covid-19, er det stor sannsynlighet for at du opparbeidet deg immunitet.. En positiv antistoff-test er likevel ikke en garanti for full beskyttelse. 


En antistofftest vil også vise om du har antistoffene mot Covid-19 etter vaksinering. 

Usikker på om du har vært smittet?

WHO lister følgende symptomer på Covid-19

Vanlige: 

 • Feber
 • Tørrhoste
 • Tretthet


Mindre vanlige: 

 • Verk og smerter i kroppen
 • Sår hals 
 • Diaré 
 • Øyekatarr 
 • Hodepine 
 • Tap av smak- og luktesans 
 • Utslett på hud og misfarging av fingre og tær 


Alvorlige symptomer: 

 • Pustevansker og/eller andpustenhet 
 • Brystsmerter og/eller trykk i brystet
 • Tap av tale- og/eller bevegelsesevne 

Hva er antistoffer? 

Antistoffer er kroppens forsvar mot sykdom (kilde: SML/SNL). Dette er proteiner som fester seg til smittestoffer for å bekjempe infeksjoner. Når vi blir syke danner immunforsvaret antistoffer og immunglobuliner for å beskytte oss. Tilstedeværende antistoffer er derfor et tegn på at du har vært smittet. Antistoffer får vi også tilført gjennom vaksiner, og vil derfor slå ut på en antistoff-test. 


Ta antistoff-test hjemme 

Hvordan testen utføres 

Pakken du bestiller inneholder et testkit og returpakke. Prøven tas med en enkel selvtest via en fingerprikkprøve. 5 dråper blod fylles i medfølgende tube, og sendes i returpakken tilbake til laboratoriet. 


Tjenesten inkluderer analyse av blodet, vurdering av resultater ved allmennlege og resultater på tekstmelding. Positivt prøvesvar inkluderer konsultasjon med lege på telefon. 


En antistoff-test er ikke det samme som en PCR-test; tester som påviser smitte og pågående infeksjon/sykdom. 

Prøvesvar 

Etter 2 til 4 virkedager vil du motta svar på din antistoff-test på tekstmelding (SMS). Er prøven positiv vil en allmennlege videre analysere resultatet og ta kontakt med deg per telefon. 


NB: Om din test viser at du har vært smittet, gjennomgått Covid-19-infeksjon og har utviklet antistoffer, skal du fortsatt følge myndighetenes retningslinjer for smittevern. 

Når kan man teste for antistoffer mot Covid-19? 

Etter sykdom trenger immunforsvaret tid for å utvikle antistoffer. Antistoffer mot sykdom, virus og infeksjon dannes vanligvis 5-14 dager etter første symptomer. 


Avhengig av alvorlighetsgraden på symptomene ved mistanke om Covid-19-infeksjon, bør det gå minst 2-3 uker fra symptomene oppstod. Mest pålitelig resultat vil en få ved å teste 3 uker etter symptomene var på sitt verste


Tester man for tidlig kan dette gi en falsk negativ. Immunforsvaret vil ikke ha hatt tilstrekkelig tid til å produsere (nok) antistoffer til å kunne slå ut positivt. 


Gjennomføring av test 

Testen gjennomføres 2-3 uker etter symptomene oppstod. 


Prøvesvar får du på tekstmelding etter få dager. 

Pålitelighet 

Antistofftest levert av Tigeni har en IgG-følsomhet på 64-100%. IgG-følsomhet er sjansen for at testen fanger opp antistoffer mot Covid-19. Dette avhenger selvsagt av når testen tas etter opplevde symptomer. Det er derfor avgjørende at testen tas 2-3 uker etter symptomene.


Testen har en IgG-spesifisitet på 98-100%. IgG-spesifisitet vil si hvor spesifikt den finner antistoffer mot Covid-19, og ikke mot andre infeksjoner. En IgG-spesifisitet på 98-100% tilsvarer en veldig liten sjans for at testen slår ut på andre antistoffer enn de kroppen produserer eller de man får tilført fra en vaksine mot Covid-19. 

Leverandør

Prøven levert av Tigeni er CE-merket. Prøven utføres i samarbeid med et nederlandsk ISO-15189-sertifiserte laboratorium.

Sikkerhet

Dine persondata er underlagt de strengeste til krav til personvern. Alle tester og medisinske data er beskyttet. Tigeni verken deler eller selger biologiske data til en tredjepart. Data blir kun brukt til å utføre tjenesten.

Annen sykdom  

Denne testen vil ikke se etter eller analyseres for å se etter andre sykdommer, infeksjoner eller mangler enn antistoffer dannet etter en infeksjon av koronaviruset.

Bestill antistofftest 

Kundeservice: Kontakt oss 

Har du spørsmål eller trenger du hjelp til bestilling? 

Kontakt Tigenis kundeservice på e-post post@tigeni.com


Tigeni 

Tigeni er en digital helsetjeneste for deg som ønsker å sjekke helsetilstanden hjemme. 

Du kan nå bestille antistoff-test dersom du mistenker å ha vært smittet av coronaviruset eller ønsker å sjekke ditt antistoff nivå etter å ha tatt en vaksine.  


Du slipper å bestille time hos legen, og får en enkel oversikt over egen helse digitalt.