What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Coronatest for bedrifter

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com
This illustration, created at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), reveals ultrastructural morphology exhibited by coronaviruses. Note the spikes that adorn the outer surface of the virus, which impart the look of a corona surrounding the virion, when viewed electron microscopically. A novel coronavirus, named Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), was identified as the cause of an outbreak of respiratory illness first detected in Wuhan, China in 2019. The illness caused by this virus has been named coronavirus disease 2019 (COVID-19).
COVID-19

Vi står midt i en corona-pandemi der behovet for testing blir stort i tiden som kommer. Tigeni og Mosaic Medical tilbyr nå derfor testing av Covid-19 til bedrifter i samarbeid med det tyske, akkrediterte diagnostikk-laboratoriet PharmGenomics GmbH.

Tigeni tilbyr corona testing for å hjelpe med det enorme behovet for slike tester i en tid da helsemyndighetene må prioritere alvorlig sykdom. Helsemyndighetene har i dagens situasjon verken mulighet eller anledning til å prioritere mindre syke personer og drive smitteoppsporing. Tigeni ønsker å avlaste et belastet helsevesen, og således bidra i den nasjonale dugnaden for å bekjempe corona.

Tilbudet retter seg spesifikt mot bedrifter som står i fare for å stenge ned virksomheten grunnet Corona smitte, og der egeninitiert testing kan være særdeles verdifull for planlegging av virksomhetens videre aktivitet. Corona testen gir større trygghet i en urolig tid, og bidrar til å bryte smittekjeden og minske smitterisikoen for ansatte.

Gentesting av Coronavirus har vært i bruk i Norge i noen måneder, og er en test hvor man kopierer opp en del av arvestoffet i Coronaviruset for å dokumentere om personen har virus i kroppen eller ikke.

Tigeni sin Covid-19-test reduserer riskioen for smittespredning i forbindelse med selve testingen, siden den foretas hjemme uten reisevei og uten fysisk kontakt med andre. Det reduserer også faren for å smitte helsepersonell ved prøvetaking.

Tigeni bruker den samme CE-godkjente testen som norske helsemyndigheter.

Hvordan ta prøven?

Prøven gjennomføres med Nasopharynx SWAB-metoden. Den tas enkelt fra neseslimhinnen av pasienten selv. Pasienten tar prøven hjemme, enten via videoovervåking eller ved fysisk tilstedeværelse av kvalifisert helsepersonell. Testen kan også tas hos en av våre klinikker som vi samarbeider med. Testen tas alltid i samråd med bedriftslege, lege ved klinikk eller i videokonsultasjon med helsepersonell som Tigeni samarbeider med.

Testen er positiv hos pasienter som har coronavirus enten de er syke eller friske. Når viruset forsvinner fra kroppen etter noen dager/uker, vil testen være negativ.

Gjennomføring prøvetaking

1. Hvordan rekvirere testen

Motta invitasjon til å ta testen i samråd med helsepersonell ved klinikk, eller i videokonsultasjon med en av våre samarbeidspartnere. Dersom lege konkluderer med å rekvirere en test, vil du motta en link til Tigeni for registrering. Følg linken og logg deg inn med bankID og oppgi adresse for levering.

2. Motta prøvesett på døren

Prøvesettet sendes ut express og leveres på adressen du har oppgitt innen 24 timer fra bestilling.

3. Prøvetaking med videokonsultasjon

Etter at du har bestilt testen, vil du motta invitasjon til å booke en videokonsultasjon med helsepersonell for gjennomføring av testen. Prisen inkluderer denne videokonsultasjonen.

4. Returner prøve til laboratoriet

Når du har fullført prøvetaking pakker du prøven i medfølgende returemballasje. En av våre logistikkpartnere kommer til oppgitt adresse på ettermiddagen samme dag, eller formiddagen dagen etter du registrerte prøven.

5. Motta svar og  oppfølging

Du får prøvesvar innen 3 dager etter at prøven er hentet hos deg. Ved positivt svar vil du bli oppringt av helsepersonell. Alle tester journalføres i pasientjournal av lege.

Smitterisiko og karantene

Tigeni anbefaler alle å følge myndighetenes informasjon og oppdateringer om corona på www.helsenorge.no.  

Etter eksponering eller mistanke om eksponering blir mange satt i karantene i 14 dager, siden dette er inkubasjonstiden for corona. En negativ coronatest vil derfor ikke medføre at man kan bryte karantenen, da testen ikke forutser om sykdommen kan bryte ut senere etter at prøven er tatt.

Anbefalingen fra helsemyndighetene er at personer utenom risikogrupper med luftveisplager skal holde seg hjemme til én dag etter at de er friske. En del av disse er infisert med coronavirus, og vil dessverre kunne utgjøre en smittekilde selv om de ikke er på jobb. Det er også dokumentert at en del av smittekildene ikke har symptomer på luftveisinfeksjon i det hele tatt. Disse er kanskje de som sprer mest smitte i samfunnet i dag.

Ved å ha en lavere terskel for testing, vil man få svar på om personer er smittebærere. Det gir større muligheter til hindre videre smittespredning i bedriften spesielt og samfunnet generelt.

Hvem er testen nyttig for?

FOR BEDRIFTER – fordi man får et verktøy som kartlegger infeksjonsstatus og gjør det mulig å bruke sine personellressurser på en måte som reduserer videre smittespredning innad i bedriften. Dette har avgjørende betydning for mange bedrifter siden manglende kontroll av situasjonen øker faren for å måtte redusere eller stenge ned virksomheten.

PERSONER MED LETTE SYMPTOMER (som hoste, feber eller kortpustethet) – fordi det kartlegger smittebærere og personer kan fjernes fra smittekjeden.

Tigeni håper at vi sammen kommer gjennom en tøff tid for mange, og håper at mer testing er et verdifullt bidrag i så måte.

Ta kontakt på mail: post@tigeni.com for ytterligere informasjon.

Vår hjemmeside: https://www.tigeni.com/no/covid-19