D-vitamin og Covid 19

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com
D-vitanmin og Covid-19
D-vitamin og Covid-19

I løpet av 2020 er det blitt gjort flere vitenskapelige studier som har hatt som mål å finne ut om D-vitamin kan spille en rolle i bekjempelse av Covid-19 viruset.

Konklusjonen i studiene, som er blitt publisert i The Lancet og andre vitenskapelige tidsskrifter, er at riktig D-vitaminmengde ikke bare reduserer risikoen for å bli syk, men også risikoen for alvorlig utvikling hvis man likevel skulle bli syk.

I studiene og publikasjonene anbefales det å ha et nivå opp mot  125 mnol/L  med D-vitamin.

Almennlege Dag Olav Berntsen

Norsk lege: - D-vitamin har positiv effekt mot Covid-19

Ifølge allmennlege og bedriftslege Dag Olav Berntsen, som er medisinsk ansvarlig i Mosaic Medical A/S, har tilstrekkelige nivåer av vitamin D i kroppen lenge vært knyttet til et velfungerende immunforsvar.

- Nye studier viser at et nivå av som ligger optimalt innenfor det anbefalte referanseområdet, har en positiv effekt når det kommer til kroppens evne til å tåle en Covid-19-infeksjon, forteller Berntsen.

- I min daglige kliniske praksis anbefaler og tilser jeg at alle mine pasienter i tiden fremover har optimale nivåer av vitamin D. Hos Tigeni har du nå muligheten til å ha kontroll på ditt eget D-vitaminnivå uten å måtte oppsøke legekontor, fortsetter Berntsen.

D-vitamin kalkulator

D-vitamin kalkulator

D-vitamin kalkulator

Kalkulatoren er et estimat på hvor lang tid det kan ta for å komme opp til optimale verdier.  Husk at maksimal anbefalt døgndose er maksimum 100µg i 3 måneder om du har lave verdier.

Husk at responsen på D-vitamin inntak er individuelt. Vekt, alder, hvilket nivå en ligger på før dosering, evne til opptak og eventuelle tilleggssykdommer avgjør hvor raskt du kommer opp i optimale verdier.

Derfor er det viktig å ta en test for å vite dine verdier samt en oppfølgende test etter 3 mnd for eventuell behov for å justere dosering av D-vitamin inntak.

Hva er normale  verdier?

De skandinaviske referanseverdiene er mellom 50 og 125 mnol/L

Under 25 mnol/L er Uttalt mangel

Mellom 25 og 50 mnol/L er moderat til lett mangel

Mellom 75 og 125 mnol/L er godt nivå

Mellom 126 til 375 mnol/L er høyt nivå

Over 375 mnol/L fare for toksisk effekt

Bestill din prøve nå:  https://www.tigeni.com/tilbud/d-vitamin