What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

D-vitamin og Covid 19

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com
D-vitanmin og Covid-19
D-vitamin og Covid-19

I løpet av 2020 er det blitt gjort flere vitenskapelige studier som har hatt som mål å finne ut om D-vitamin kan spille en rolle i bekjempelse av Covid-19 viruset.

Konklusjonen i studiene, som er blitt publisert i The Lancet og andre vitenskapelige tidsskrifter, er at riktig D-vitaminmengde ikke bare reduserer risikoen for å bli syk, men også risikoen for alvorlig utvikling hvis man likevel skulle bli syk.

I studiene og publikasjonene anbefales det å ha et nivå opp mot  125 mnol/L  med D-vitamin.

Almennlege Dag Olav Berntsen
Norsk lege: - D-vitamin har positiv effekt mot Covid-19

Ifølge allmennlege og bedriftslege Dag Olav Berntsen, som er medisinsk ansvarlig i Mosaic Medical A/S, har tilstrekkelige nivåer av vitamin D i kroppen lenge vært knyttet til et velfungerende immunforsvar.

- Nye studier viser at et nivå av som ligger optimalt innenfor det anbefalte referanseområdet, har en positiv effekt når det kommer til kroppens evne til å tåle en Covid-19-infeksjon, forteller Berntsen.

- I min daglige kliniske praksis anbefaler og tilser jeg at alle mine pasienter i tiden fremover har optimale nivåer av vitamin D. Hos Tigeni har du nå muligheten til å ha kontroll på ditt eget D-vitaminnivå uten å måtte oppsøke legekontor, fortsetter Berntsen.

D-vitamin kalkulator
D-vitamin kalkulator
D-vitamin kalkulator

Kalkulatoren er et estimat på hvor lang tid det kan ta for å komme opp til optimale verdier.  Husk at maksimal anbefalt døgndose er maksimum 100µg i 3 måneder om du har lave verdier.

Husk at responsen på D-vitamin inntak er individuelt. Vekt, alder, hvilket nivå en ligger på før dosering, evne til opptak og eventuelle tilleggssykdommer avgjør hvor raskt du kommer opp i optimale verdier.

Derfor er det viktig å ta en test for å vite dine verdier samt en oppfølgende test etter 3 mnd for eventuell behov for å justere dosering av D-vitamin inntak.

Hva er normale  verdier?

De skandinaviske referanseverdiene er mellom 50 og 125 mnol/L

Under 25 mnol/L er Uttalt mangel

Mellom 25 og 50 mnol/L er moderat til lett mangel

Mellom 75 og 125 mnol/L er godt nivå

Mellom 126 til 375 mnol/L er høyt nivå

Over 375 mnol/L fare for toksisk effekt

Bestill din prøve nå:  https://www.tigeni.com/tilbud/d-vitamin