What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

D-Vitamin og Covid 19

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com
Test ditt D-Vitamin nivå
Får du i deg nok D-Vitaminer?

Sjekk ditt D-Vitamin nivå med en enkel selvtest.

Sollys er en god kilde til  D-vitaminer men her i Norden kan det bli lite sol  på grunn av korte dager og at vi oppholder oss mere innendørs pga pandemien.

Mørketiden kommer og med en enkel selvtest kan du nå finne ut om du har optimale D-vitamin nivåer.

Hva er D-vitamin?

D-vitamin er unikt da det fungerer både som et vitamin og som et hormon med flere forskjellige funksjoner i kroppen. Den viktigste funksjonen er at det sørger for opptak av kalsium fra maten vi spiser.  Studier viser også at D-vitaminer er viktig for aktiveringen av immunforsvaret og andre funksjoner i kroppen.

D vitamin og Covid-19
D-vitamin og Covid 19

Kan D-vitamin være forebyggende mot COVID-19?

I den siste tiden har flere fagpersoner og medisinske miljøer kommet frem til at det er en sammenheng mellom D-vitamin nivåer og sykdomsforløpet vedrørende COVID-19.

I det medisinske tidsskriftet The Lancet er det publisert en artikkel vedrørende sammenheng mellom høye og lave D-vitamin nivå og  alvorlge og lette COVID 19 infeksjoner.

Det samme antydes i denne artikkelen på det medisinske nettstedet NCBI

Interessen for D-vitamin i forebygging eller behandling av akutte luftveisinfeksjoner dateres tilbake allerede til 1930-tallet.

Kontrollerte studier utført mellom 2007–2020 avslører også beskyttende effekter av  D- vitamin mot akutte luftveisinfeksjoner.

Risiko for alvorlig COVID-19 infeksjoner i sammenheng med D- vitamin mangel, er større i kombinasjon med overvekt, alder, underliggende sykdommer og mennesker med høyere pigmentering i huden.

Mørketiden kommer

Vi går inn mot en mørketid og sollys er en viktig kilde til vitamin D. Her i Norden kan det bli lite sol på grunn av korte dager. Derfor er det viktig å holde øye med D-vitamin nivået under vinterhalvåret.

Det anbefales å ha D-vitamin verdier opp mot 125 mnol/L under pandemien. Dette er et høyt godt nivå uten at det gjør noen skade.

Vitamin D er et fettløselig vitamin, og kan ikke skilles ut i urinen. Derfor bør man ikke ta for store doser. Store doser vil hope seg opp i kroppen og over 375 mnol/L er det fare for en toksisk effekt.

Den beste måten å finne ut om du har optimale verdier er å ta en blodprøve slik at du kan gjøre de nødvendige tiltak som å tilpasse kosthold og eventuelt ta kosttilskudd.

For mye D-vitamin kan gi skadelige effekter, særlig på grunn av for høye nivåer av  kalsium i blodet.

Men det er bred enighet for at det er en fordel med optimale  D-vitamin nivåer.

Hva kan mangel føre til?

Mangel kan føre til  helseplager som:

  • Svekket immunsystem
  • Smerter i muskler og ledd
  • Slapphet, spesielt i årstiden med lite sol.
  • Ofte trøtt

Kjenner du deg igjen i to av disse helseplagene, da bør du sjekke ditt nivå. Symptomene kan være vage, og det kan være vanskelig å merke lave verdier

D-vitamin er også viktig for en god bein- og tannhelse. D-vitaminet er derfor viktig for å unngå beinskjørhet senere i livet.

Lett D-vitamin mangel medfører økt risiko for benskjørhet og benbrudd, for eksempel lårhalsbrudd.  Uttalt D-vitamin mangel er relativt sjelden og oftest forårsaket av tarmsykdom med mangelfullt opptak av næringsstoffer (malabsorpsjon) eller svært ensidig kost.

Hva er kilder til D-vitamin?

D-vitamin er det eneste vitaminet, som kroppen, under de rette forutsetninger kan produsere selv. Dette skjer ved eksponering for sollys. Sollys er en god kilde til vitamin D.

Her i Norden kan det bli lite sol på grunn av korte dager. Viktigste ernæringskilder er fet fisk, tran, beriket melk, egg og ost

Selv ved et normalt kosthold kan det være vanskelig å få i seg nok vitamin D.

Daglig bruk av tran anbefales derfor i vinterhalvåret for alle som ikke dekker behovet via kostholdet. For de som ikke kan eller vil ta tran, finnes det vitamin D dråper eller tabletter som kan kjøpes på apotek uten resept.

Hva er normale  verdier?

De skandinaviske referanseverdiene er mellom 50 og 125 mnol/L

Under 25 mnol/L er Uttalt mangel

Mellom 25 og 50 mnol/L er moderat til lett mangel

Mellom 75 og 125 mnol/L er godt nivå

Mellom 126 til 375 mnol/L er høyt nivå

Over 375 mnol/L fare for toksisk effekt

Kilde: Carlsson M. D.vitamin. En medisinsk överblick. Lund: Studentlitteratur AB; 2013

Den beste måten å finne ut om du har lave verdier er å ta en fingerprikkprøve. Prøven vil gi svar på om du har optimale nivåer.

Bestill her: https://www.tigeni.com/

Hvorfor ta en D vitamin test?