En dag eller Dag 1?

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com

Har du tenkt tanken dette året?

Å ta det første lille skrittet i riktig retning enten det dreier seg om jobb, privat eller mot en helsegevinst kan være utfordrende. Å gå ut av den trygge komfortsonen på veien til noe annet er krevende.

Men det å ta valget og bestemme seg kan være  lettere dersom viljen til forandring er der.

Det fine med å gjøre en positiv endring er at det ofte kan medfører en domino effekt. Røykeslutt kan på sikt medføre at det å gå en tur kan virke overkommelig. Så kommer mestringsfølelse, fordi du føler deg bedre og så er plutselig det hele i gang, en god positiv spiral.


Fra tankestøv til realitet

Alt starter med en tanke og videre med en handling. Å våge å våge, ikke ta den letteste veien men den riktige veien. Aksepter at det å feile er bare erfaringer og menneskelig men å fortsette med den positive endringen og reise seg gjør deg rik.

Et nytt år og si farvel til det gamle. Det er mange gode grunner til å begynne med Dag 1.

Vi i Tigeni kan garantere deg at Dag nr 14 eller Dag nr 365 vil føles bra.