What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

En dag eller Dag 1?

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com

Har du tenkt tanken dette året?

Å ta det første lille skrittet i riktig retning enten det dreier seg om jobb, privat eller mot en helsegevinst kan være utfordrende. Å gå ut av den trygge komfortsonen på veien til noe annet er krevende.

Men det å ta valget og bestemme seg kan være  lettere dersom viljen til forandring er der.

Det fine med å gjøre en positiv endring er at det ofte kan medfører en domino effekt. Røykeslutt kan på sikt medføre at det å gå en tur kan virke overkommelig. Så kommer mestringsfølelse, fordi du føler deg bedre og så er plutselig det hele i gang, en god positiv spiral.


Fra tankestøv til realitet

Alt starter med en tanke og videre med en handling. Å våge å våge, ikke ta den letteste veien men den riktige veien. Aksepter at det å feile er bare erfaringer og menneskelig men å fortsette med den positive endringen og reise seg gjør deg rik.

Et nytt år og si farvel til det gamle. Det er mange gode grunner til å begynne med Dag 1.

Vi i Tigeni kan garantere deg at Dag nr 14 eller Dag nr 365 vil føles bra.