En dag eller Dag 1?

Har du tenkt tanken dette året?

Å ta det første lille skrittet i riktig retning enten det dreier seg om jobb, privat eller mot en helsegevinst kan være utfordrende. Å gå ut av den trygge komfortsonen på veien til noe annet er krevende.

Men det å ta valget og bestemme seg kan være  lettere dersom viljen til forandring er der.

Det fine med å gjøre en positiv endring er at det ofte kan medfører en domino effekt. Røykeslutt kan på sikt medføre at det å gå en tur kan virke overkommelig. Så kommer mestringsfølelse, fordi du føler deg bedre og så er plutselig det hele i gang, en god positiv spiral.


Fra tankestøv til realitet

Alt starter med en tanke og videre med en handling. Å våge å våge, ikke ta den letteste veien men den riktige veien. Aksepter at det å feile er bare erfaringer og menneskelig men å fortsette med den positive endringen og reise seg gjør deg rik.

Et nytt år og si farvel til det gamle. Det er mange gode grunner til å begynne med Dag 1.

Vi i Tigeni kan garantere deg at Dag nr 14 eller Dag nr 365 vil føles bra.Tigeni ønsker deg et godt nytt år og en god Dag 1!

       if(window.strchfSettings === undefined) window.strchfSettings = {};    window.strchfSettings.stats = {url: "https://tigeni.storychief.io/en-dag-eller-dag-1?id=727755552&type=26",title: "En Dag eller Dag 1",id: "f00f33a0-1f36-4a78-b411-8b986ed02332"};            (function(d, s, id) {      var js, sjs = d.getElementsByTagName(s)[0];      if (d.getElementById(id)) {window.strchf.update(); return;}      js = d.createElement(s); js.id = id;      js.src = "https://d37oebn0w9ir6a.cloudfront.net/scripts/v0/strchf.js";      js.async = true;      sjs.parentNode.insertBefore(js, sjs);    }(document, 'script', 'storychief-jssdk'))