What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Hjemmetest: Sjekk din helse hjemme

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com

Å ta aktive grep for å unngå livsstilssykdommer er ikke bare viktig for eget liv. Det er også en nødvendighet for samfunnet i tiden som kommer.

Bestill selvtest

Livsstilssykdommer er sykdom som kommer av hvordan vi lever, maten vi spiser og hvordan vi bruker kroppen (kilde: SML/SNL). Selv om vi har kunnskapen om hva som er godt for vår helse vil vi dessverre se at flere får slike sykdommer i løpet av de neste årene. Særlig gjelder dette diabetes type 2, overvekt og høyt blodtrykk.  


Med Tigeni tar du selv en test av dine blodverdier. Jo bedre opplyst du er, jo enklere er det å ta de riktige valgene for en vedvarende god helse. 

Invester i egen helse  

Tigeni er et tilbud for deg som ønsker større innsikt i eget helsebilde. Enten det er for å overvåke blodverdier grunnet arv og risiko for sykdom, eller om du vil finne ut hvilke livsstilsendringer som kan være nyttige for deg. 

Veiledning for gode tiltak 

Sammen med prøvesvarene vil du i Tigenis helseportal få råd og veiledning om hvilke tiltak som vil være hensiktsmessige for din situasjon. Basert på hvordan dine resultater er i forhold til normalen får du oppfølging online. Prøvesvarene vurderes av allmennlege.

Risikovurdering og motivasjon 

En test vil kunne varsle deg dersom du er i risikogruppen for å få livsstilssykdommer, samt gi god motivasjon for bedret livsstil. Personlige anbefalinger vil fortelle hvordan du kan utvikle en sunn helse og gjøre eventuelle tiltak.

Tigeni og pulsklokke 

En pulsklokke kan gi verdifull informasjon for du kan overvåke din egen helse enda bedre. Fra pulsklokken overføres data til Tigeni-appen. Det er for eksempel en sammenheng mellom lav aktivitet og utvikling av diabetes type 2 og høyt kolesterol.


Når data fra pulsklokke og dine blodprøver sees i sammenheng får du enda bedre innsikt i eget helsebilde. Tigeni kunne gi deg bedre veiledning om forebyggende tiltak for en bedre helse.  


Les mer: Tigeni og Garmin-tilbud

Fordelen med selvtester 

Du slipper å bestille time hos fastlegen dager i forveien, og du unngår å bruke tid på reise. Å selv kunne ta blodprøver hjemme er til nytte både for deg og samfunnet. Testen gjør informasjon om egen helse tilgjengelig på en god måte, så du selv kan ta bedre valg i hverdagen. 


Fremtiden for helsetjenestene  

Helsevesenet i Norge og Europa står overfor betydelige kapasitetsutfordringer i fremtiden. Tigeni utvikler bærekraftige digitale helsetjenester innen forebyggende helsearbeid og monitorering som skal avlaste fastlege, privat og offentlig helsevesen, på kort og lang sikt.


Visste du at behandling og forskning på diabetes type 2, en livsstilssykdom, alene har en pris på 45 milliarder kroner for samfunnet? (Kilde: Forskning.no)


Tigenis standardtest ser på følgende: 

  • Risiko for høyt kolesterol 
  • Risiko for diabetes 
  • Nivå av D-vitamin
  • Nivå av B12-vitamin 
  • Nivå av magnesium
  • Nivå av jern 


Med Tigeni kan du regelmessig kontrollere og få analysert blodverdiene hjemmefra. Du mottar analyse og prøvesvar digitalt, samt råd og veiledning.


Les mer og kjøp selvtest 

Hvordan ta selvtesten

En selvtest fra Tigeni tar du enkelt hjemmefra. I pakken du bestiller får du et testkit og en returpakke. Blodprøven tar du med en fingerprikkprøve som fylles i en liten tube. I tuben er et antikoagulerende stoff som holder blodet flytende under transport. Lukk tuben godt.

Frakt 

Etter prøven er tatt legges den i returpakken og leveres til nærmeste postkontor samme dag. 


Resultat og svar

Svar og resultater får du online i løpet av 2-5 virkedager.

 


Hvor ofte bør jeg ta testen? 

Du kan ta én enkelt test, men dersom denne testen viser at du er i risikosonen anbefaler vi deg å følge opp din helse og ta testen regelmessig. På denne måten kan du som er i risikosonen overvåke dine verdier aktivt; om du ligger under eller over normalverdi. Ved å gjennomføre mer regelmessig testing av dine blodverdier, kan du også se hvilke tiltak som faktisk fungerer for deg over tid. 


Les mer om Tigenis produkter 

Sikkerhet 

Dine persondata er underlagt de strengeste krav til personvern. For å få tilgang til svar på prøven kreves innlogging med BankID og brukerprofil. Alle tester og medisinske data er beskyttet. Tigeni verken deler eller selger biologiske data til en tredjepart. Data blir kun benyttet til å utføre tjenesten.


Ved oppdaget sykdom og større mangler 

Dersom svar på blodprøven vi har fått gir mistanke om akutt sykdom eller andre alvorlige mangler, vil en av våre leger ta direkte kontakt med deg. Våre leger vil gi deg informasjon om hvor du skal henvende deg. Prøven vil kun gi en analyse av de nevnte områdene, og vil ikke gi utredning for annen sykdom. 

Kundeservice: Kontakt oss 

Har du spørsmål eller er det noe vi kan hjelpe med? 

Kontakt vår kundeservice på e-post post@tigeni.com 

Tigeni 

Tigeni er en digital tjeneste for et mer aktivt forhold til egen helse. Med en selvtest har du anledning til å overvåke dine blodverdier, som en del av din helhetlige helse.  


Med Tigeni slipper du å bestille time hos lege. Sammen med svar på testen får du også råd og veiledning om tiltak du selv kan gjøre for å bedre egen helse.