What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Høyt kolesterol

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com

Å ha høyt kolesterol medfører alene vanligvis ikke symptomer, men gir økt risiko for alvorlige hjerte- og karsykdommer. Høyt kolesterolnivå må derfor overvåkes ved å måle kolesterol i blodet med en blodprøve. 

Sjekk ditt kolesterol hjemme

Alle har kolesterol i blodet. Høyt kolesterol foreligger når kroppen har kolesterolverdier over et ønsket nivå, men også dersom det er mer av “det dårlige” kolesterolet (LDL) enn “det gode” kolesterolet (HDL). Høyt kolesterol påvirkes i størst grad av arv, kosthold og fysisk aktivitetsnivå. 

Tigeni 

Tigeni er en digital helsetjeneste for deg som ønsker å sjekke helsetilstanden hjemme. Med en enkel selvtest kan du selv undersøke dine kolesterolverdier og andre blodverdier. 

Du slipper å bestille time hos legen, og får en digital og enkel oversikt over egen helse. 

Hva betyr “høyt kolesterol”?

Kolesterol er en av kroppens naturlig byggesteiner, og kroppen produserer selv omlag 1-2 gram kolesterol i døgnet. Kolesterolets oppgave er å omsette energi i kroppen, inngå i dannelse av viktige hormoner og å styrke cellemembraner. Kolesterolet dannes i leveren og fester seg til fett og fettsyrer. Fett og kolesterol føres så med blodet til de områdene som trenger energi og næring. 

Således er kolesterol et stoff vi er avhengige av for å transportere energi og byggesteiner til de organene i kroppen som har behov for det. Kolesterolet bidrar også til å produsere hormoner som testosteron og østrogen. 

Høyt kolesterol

Både arv, kosthold og lavt aktivitetsnivå kan bidra til forhøyet totalt kolesterol eller en uheldig fordeling av de to nevnte typene kolesterol. Begge deler omtales som “høyt kolesterol”. Det dårlige kolesterolet fester seg i årene, og ved høyt nivå vil kroppen forsøke å reparere dette – med den uheldige effekt at det dannes forkalkninger i årene. 

Kan gi nedsatt blodsirkulasjon 

Når blodårene over tid blir tilsatt for høye verdier av kolesterol, vil kroppen forsøke å reparere seg selv. Dette skaper betennelser i åreveggene. Over tid dannes det kalk og åreveggene fortykkes. Vevet skades og det dannes åreforkalkninger. 


Dette hemmer blodsirkulasjonen til viktige organer og vil for eksempel kunne føre til hjerte- og karsykdommer, som hjerteinfarkt og hjerneslag. Som konsekvens kan dette medføre alvorlig, omfattende og uhelbredelig skade på kroppen – og i ytterste konsekvens, dødsfall. 


HDL- og LDL-kolesterol 

Kolesterol deles inn i to hovedtyper: HDL (High-density lipoprotein) og LDL (Low-density lipoprotein). Ofte kalles HDL-kolesterol “det gode kolesterolet” og LDL-kolesterol “det dårlige” kolesterolet. 

LDL-kolesterol kalles gjerne “det dårlige” kolesterolet fordi det består av for mye kolesterol og fett, heller enn proteiner. Celleveggene og blodårene reagerer negativt på dette, og gir økt risiko for dårlig blodsirkulasjon. 

Det gode HDL-kolesterolet har mer protein enn det har kolesterol, og tilfører derfor ikke cellene i kroppen mer kolesterol enn nødvendig. HDL-kolesterol har også evnen til å ta med seg kolesterol tilbake fra årene til leveren, hvor det brytes ned. 

Hva forårsaker høyt kolesterol? 

Selv om høyt kolesterol kan være arvelig (familiær hyperkolesterolemi), er det flere ytre faktorer som påvirker kolesterolet i blodet. Høyt kolesterol inngår dermed i det vi kaller “livsstilssykdommer” – helseproblematikk relatert til hvordan vi lever og bruker kroppen vår (kilde: NHI). Fettinnholdet og hvilke typer fett i maten vi spiser er spesielt utslagsgivende.


HelseNorge påpeker også særlig følgende risikofaktorer for høyt kolesterol:

 • Røyking
 • Høyt blodtrykk 
 • Overvekt
 • Diabetes
 • Alder
 • Genetikk 

Alle disse faktorene kan bidra til å svekke sirkulasjonen eller skape en skjevfordeling av typer kolesterol i blodet. 

Mat og kosthold 

Kolesterolnivået kan, som en del av livsstilen, påvirkes av valgene vi gjør i kostholdet vårt. I størst grad har dette tilknytning til fettet i maten vi spiser, men ikke alt fett vi spiser er usunt.

Fettet i kosten som i størst grad påvirker kolesterolet negativt er mettet fett og transfett. Dette er fett som er mindre flytende i romtemperatur. Det mettede fettet kommer oftest fra kjøtt- og meieriprodukter, mens transfett som oftest finnes i prosessert mat. 

Har vi et høyt inntak av mye mettet fett og transfett, vil dette over tid påvirke kolesterolnivåene. Mye mettet fett og transfett øker LDL-kolesterolet. 

Det sunne fettet er det som kalles umettet fett og flerumettet fett. Slikt fett er mer flytende i romtemperatur, og finnes i mat- og planteoljer. Umettet fett tilfører cellene energi og byggesteiner, uten å øke LDL-kolesterolet i særlig grad. 

Risiko for hjerte og karsykdommer 

Ved høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdom, som for eksempel økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Når høye verdier av det dårlige kolesterolet (LDL) fester seg i åreveggene, tettes årene. Dette kalles åreforkalkning. 

Etterhvert som årene blir trangere, kan hjertets egen blodtilførsel bli hindret, og motstanden i kroppens sirkulasjon kan øke. Dette øker også hjertets arbeid på en uheldig måte. 


Kolesterol og forkalkninger som fester seg til åreveggene bygger seg opp gjennom mange år, og vil påvirke arteriesystemet på en måte som hindrer fysiologisk sirkulasjon. Dette fører til varige forandringer og kan gi alvorlig sykdom. 

Tigeni 

Personer som er i risikogruppen grunnet arv bør regelmessig kontrollere kolesterolnivået. Ved arv kalles høyt kolesterol “familiær hyperkolesterolemi”. For friske voksne anbefales et LDL-nivå under 2,5 mmol/L. Ved diabetes, tidligere slag/infarkt, nyresykdom eller kjent hjerte- og karsykdom tilstrebes LDL-nivå under 1,8 mmol/L.

Da høyt kolesterol er en tilstand som vanligvis er uten symptomer, bør man på bakgrunn av livsstil og kosthold jevnlig kontrollere at man er innenfor normalen. En undersøkelse av kolesterolverdier kan også avsløre mer om den generelle helsen, enn kun kolesterolnivået.


Med Tigeni kan du nå regelmessig få kontrollert og analysert kolesterolverdiene hjemmefra. Du mottar raskt analyse og prøvesvar helt digitalt, samt råd og veiledning. 

Bestill hjemmetest

Fysisk aktivitet kan regulere kolesterolet.


Hvordan måles kolesterol? 

Kolesterolnivået undersøkes med en enkel blodprøve. Blodprøven analyseres med en lipidprofil – et verktøy for undersøkelse av kolesterolet m.m. Situasjonen vurderes ut ifra fordeling av HDL-/LDL-kolesterolet og det generelle kolesterolnivået. 


Da dette er et naturlig stoff i kroppen, stilles slike undersøkelser alltid opp mot det generelle nivået i befolkningen. 


Behandling 

Om man ikke har forhøyet kolesterol, men er i risiko for å utvikle dette, finnes det flere tiltak man kan gjøre. Å redusere kolesterolnivået har derimot ingen rask løsning. Ofte krever det langsiktige og varige endringer i livsstilen, noe som vil innebære en langtidsplan. 


Dersom du har fått bekreftet høyt kolesterol, vil du trolig være avhengig av både livsstilsendringer og legemidler. Legen vil avgjøre hva som vil fungere best for din situasjon. 

Endret kosthold og tilskudd 

For noen kan det hjelpe å endre kostholdet. Reduseres inntaket av mettet fett eller transfett i kosten, reduseres også skjevfordelingen av det dårlige LDL-kolesterolet i blodet. 

Det finnes også kosttilskudd med plantesteroler og etanoler som virker reduserende på LDL-kolesterol. Dette er naturlige stoffer fra planter, grønnsaker og frukt – men som forekommer i såpass små mengder i ren mat at de alene ikke vil utgjøre en betydelig forskjell. Slike tilskudd erstatter ikke medisiner. 

Regelmessig mosjon 

Fysisk aktivitet kan til en viss grad regulere kolesterolet i blodet. Fysisk aktivitet vil ikke senke mengde kolesterol i blodet, men bidrar til å balansere fordelingen av det dårlige LDL-kolesterolet (som senkes) og det gode HDL-kolesterolet (som økes). Fysisk aktivitet er likevel under enhver omstendighet veldig verdifullt.

Mosjon påvirker flere risikofaktorer

I tillegg til at mosjon med økt puls kan forbedre kolesterolnivå, vil mosjon også over tid virke positivt den generelle helsen. Både overvekt og diabetes er faktorer som øker risikoen for høyt kolesterol, og daglig mosjon har en gunstig effekt også på dette. 

Bedret kondisjon har derfor en rekke fordeler tilknyttet risiko for hjerte- og karsykdom. 

Medisiner 

For noen vil det ikke være tilstrekkelig med en livsstilsendring. I slike tilfeller er man avhengig av medisiner og regelmessige analyser av kolesterolnivået. Legemidler som reduserer LDL-kolesterolet og øker HDL-kolesterolet er statiner, resiner, fibrater, ezetimib og PCSK-hemmere. 


På verdensbasis er det antatt at det skrives ut rundt 100 millioner resepter på statiner årlig (kilde NHI). 

Kolesterolsenkende behandling/tiltak

 • Bedret kosthold (mindre mettet fett/transfett)
 • Tilskudd (plantesteroler/etanoler)
 • Regelmessig mosjon (høy puls) 
 • Medisiner  

Tigeni: Sjekk kolesterolnivået hjemme 

Tigeni er en enkel løsning for deg som har behov for å holde kolesterolnivået under oppsyn, eller ønsker å undersøke om du er i risikogruppen. Dette kan være aktuelt for deg som mistenker høyt kolesterol grunnet nåværende livsstil eller genetikk. 

Med Tigeni slipper du å bestille time og reise til fastlegen. Tigeni gir ikke bare en sjekk av dine blodnivåer, men vil også kunne gi deg råd og tips for en bedret helse. Ved å selv utføre regelmessige tester kan du minimere risikoen for hjerte- og karsykdom, samt en rekke andre livsstilssykdommer. 


Bestill test eller abonnement 


Standardtest

Pakken inneholder alt du trenger for å enkelt og smertefritt ta en blodprøve hjemmefra. I tillegg til å måle kolesterolet, vil testen se på følgende: 

 • Risiko for diabetes 
 • Nivå av D-vitamin 
 • Nivå av B12-vitamin 
 • Nivå av jern
 • Nivå av magnesium 


Du kan velge å gjennomføre en engangstest, men over tid kan det være verdifullt å gjennomføre regelmessig testing. Dette kan du bestemme selv og gjerne gjennom råd fra din lege. Med Tigeni kan du ha et proaktivt forhold til egen helse, og i større grad holde deg oppdatert på det som foregår på innsiden av kroppen. 

Tigeni og Garmin 

Ved bestilling av standardpakken og abonnement hos Tigeni får du nå også tilsendt en pulsklokke fra Garmin! Med en pulsklokke har du i større grad anledning til å overvåke din egen helse. Fra pulsklokken overføres data til Tigeni-appen. 


Ved måling av puls og aktivitetsnivå vil det være lettere for deg å få en enda større innsikt i eget helsebilde. Når aktivitetsnivå og blodverdier settes i sammenheng, vil Tigeni samtidig kunne gi deg bedre råd og veiledning om forebyggende tiltak for en bedre helse.  

Les mer: For privat og offentlig helsevesen


Sikkerhet 

Prøvesvarene får du tilsendt digitalt, og kan leses enten på mobil eller PC/Tablet. Dine persondata er underlagt de strengeste krav til personvern. For å få tilgang til dine prøvesvar kreves en brukerprofil og BankID. 

Alle tester og medisinske data er beskyttet. Tigeni verken deler eller selger biologiske data til en tredjepart. Data blir kun brukt til å utføre tjenesten. 

Sjekk ditt kolesterol hjemme

Ved oppdaget akutt sykdom 

Bekrefter prøvesvarene mistanke om sykdom eller alvorlige mangler vil en av våre leger ta direkte kontakt med deg. Legen vil i slike tilfeller gi deg informasjon om hvor du skal henvende deg. Prøvene vil kun analysere de nevnte testene, og er ikke ment som en generell utredning for annen sykdom.