What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Er du veganer og har vitamin B12 mangel? Ta testen selv hjemme.

Content Tigeni, content.tigeni@gmail.com


Med en enkel blodprøve vil du kunne finne ut av ditt vitamin B12 nivå.

Dersom du spiser et 100% plantebasert kosthold, vil du kunne risikere å ikke få i deg tilstrekkelig med vitamin B12 gjennom kosten. Det er derfor nødvendig å ta kosttilskudd.

Betyr dette at et vegansk kosthold ikke er et fullverdig kosthold? Ikke nødvendigvis.

Dersom inkluderer animalske produkter i kostholdet sitt, som kjøtt, egg, melk og fisk har også behov for å ta kosttilskudd fra tid til annen. Det er flere matvarer som er tilsatt vitaminer fra produsentens side, som for eksempel melk som er tilsatt vitamin D. Dette blir gjort fordi helsemyndighetene er redd for at befolkningen  ikke vil få i oss  nok av disse vitaminene dersom de ikke blir tilsatt maten vi spiser.Hva er B12?

B12 er et av åtte vannløselige B-vitaminer. B12 finnes i flere former, og går under samlebegrepet kobalaminer. B12 er livsnødvendig og svært viktig for dannelse av røde blodlegemer og normal nervefunksjon. I tillegg er vitaminet nødvendig for å omdanne, transportere og lagre folat, for kroppens dannelse av arvestoff (DNA), samt viktig i omsetningen av fett, karbohydrat og protein.Kilder til B12

B12 finnes hovedsakelig i animalske produkter som kjøtt, egg, fisk og melk. Du kan også finne en matvarer på markedet, som for eksempel næringsgjær tilsatt B12.

B12 lages ikke av planter eller dyr. B12 produseres av en type bakterier som  finnes i jorda og i magen til dyr (inkludert mennesker).  B12 blir produsert langt nede i tarmen at vi ikke har mulighet til å ta dette opp til eget bruk. Tidligere fikk vi B12 gjennom drikkevannet vårt, samt av å spise grønnsaker som hadde rester av jord på seg. Hygienen og drikkevannets kvalitet har tatt seg betraktelig opp det siste århundret, samtidig som at jordsmonnet har endret seg. Vi får ikke lenger i oss B12 gjennom disse kildene, og vi får ikke i oss like mye B12. Dette har resultert i at 20-40% av jordas befolkning kan ha lave B12 verdier. Dette gjelder hele verdens befolkning, ikke bare de som spiser plantebasert. Dette betyr at alle kan ha behov for tilskudd av vitamin B12 fra tid til annen.

Det er viktig å være påpasselig med vitamin B12-inntaket, dersom du spiser plantebasert, fordi dyrene vi spiser får tilskudd av B12. Vegetarianere og veganere  går  glipp av vitaminet gjennom kosten. Det er enkelt å droppe mellomleddet, og å ta et B12-tilskudd selv.

Mer informasjon om B12 fra HelsenorgeB12-tilskudd

Det finnes forskjellige B12-tilskudd på markedet. Generelt sett anbefales det å ta B12 i formen cyanocobalamin fremfor methylcobalamin. Det er forsket mest på cyanocobalamin, og det tas lettere opp i kroppen. Dersom du har tatt blodprøver som viser gode B12-verdier med et methylcobalamin-tilskudd kan du fortsette å ta denne typen B12. I tillegg kan B12 tas i sprøyteform, og kan være en god løsning.

Det anbefales å ta et B12-tilskudd med minst 2,500 mcg (µg) cyanokobalamin en gang i uken, eller å ta 250 mcg (µg) cyanokobalamin daglig.

Du kan enkelt kjøpe B12-tilskudd på helsekosten eller på nett.Symptomer på B12-mangel

  • Blekhet
  • Slapphet/tretthet
  • Tung pust
  • Hjertebank
  • Nummenhet/prikking i fingre/tær
  • Nedsatt evne til å føle vibrasjoner i føttene
  • Balanseproblemer/ustøhet
  • Betennelse i tunge/munnviker

Mangel på vitamin B12 kan føre til kognitive og psykiske endringer, særlig hos eldre. B12-mangel kan disponere for utvikling av demens.Hva er riktig B12-nivå?

Hva er riktig vitamin b12 nivå?

De nordiske referanseverdiene som anbefales skal ligge mellom 178 nmol/l til 666 nmol/l.

Tigeni hjelper deg å holde riktig  B12 nivå gjennom kvartalsvise blodprøver.

En enkel blodprøve vil vise om du har passe vitamin B12. Se våre medlemskap